ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Започва 41-ото преброяване на зимуващите водолюбиви птици в страната

Публикувано на 12-01-2017 г.

В периода 12-15 януари 2017 г. Изпълнителна агенция по околна среда организира  41-ото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Преброяването се извършва по методика за мониторинг в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). В него ще вземат участие специалисти и доброволци от ИАОС, Регионални инспекции по околна среда и води, НП „Централен Балкан“, Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани“, СДП „Балкани“ и други, като за първи път ще участват и представители на Съюза на ловците и риболовците в България.

Съгласно методиката за мониторинг и правилата за въвеждане на данни в Информационната система на НСМСБР, за всеки един от 157-те  водни обекта наблюдателите ще попълват полеви формуляри. След приключване на мониторинга те ще бъдат въведени в Информационната система към НСМСБР за последващо обобщаване и анализ. Установените зимуващи птици ще бъдат докладвани към Wetlands International, което е част от оценката за състоянието на зимуващите водолюбиви птици в Европа.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС