ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Започва 45-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България

Публикувано на 31-12-2020 г.

В периода 14.01-17.01.2021 г. Изпълнителна агенция по околна среда ще организира провеждането на 45-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Преброяването е част от методиките за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Национална Система за Мониторинг на Състоянието на Биологичното Разнообразие (НСМСБР). В него ще взимат участие служители на ИАОС, РИОСВ, национални и природни паркове, учени от НПМ и ИБЕИ при БАН, членове на Съюза на ловците и риболовците, специалисти и доброволци от неправителствени организации, като Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани“, Природозащитна общност "Дивият Свят на Струма" – Благоевград, студенти и преподаватели от Биологически факултет на СУ и др.

Целта на преброяването е установяване на числеността на зимуващите в България водолюби птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях.

След приключване на мониторинга попълнените полеви формуляри ще бъдат въведени в Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие за последващо обобщаване и анализ. Данните от среднозимните преброявания на зимуващите водолюбиви птици се доклад ежегодно до международната организация Wetlands International.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС