ExEA MoEW EEA

Лични средства

Проверка по сигнал за замърсяване на Шокъров канал, гр. Варна

Каналът се влива в Черно море

Публикувано на 17-07-2014 г.

Сигналът за замърсяване е получен на 15.07.2014г., от Директора на БДУВ ЧР . Съвместен екип от експерти на Регионалнна лаборатория- Варна и БДУВ ЧР извърши проверка на място на 17.07.2014г..Взети са водни проби от четири точки на канала, които ще бъдат анализирани по показатели: БПК5, азот- амониев, фосфор- фосфатен и общ фосфор. Извършени са измервания на място за определяне на рН и разтворен кислород:

 -          Шокъров канал – след заустване на дере при ул.“Подвис“ и бул. „Хр. Смирненски“:

 рН 8,29; разтворен кислород 9,17mg/l;

 -          Шокъров канал – след заустване на дере при ул.“Мир“110 и бул. „Хр. Смирненски“:

рН 8,13; разтворен кислород 7,42mg/l;

 -          Шокъров канал – след заустване на дере при Технически Университет- Варна, бул. „Хр. Смирненски“:

рН 8,42; разтворен кислород 8,85mg/l;

 -          Шокъров канал – след преливник на дъждовна канализация при зоопарка:

рН 8,53; разтворен кислород 7,66mg/l. 

 Протоколите от проведените лабораторни анализи ще бъдат предоставени на БДУВ ЧР.

 

 Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС