ExEA MoEW EEA

Лични средства

Програма Коперник – наблюдение на земната повърхност 2014-2020

Корине земно покритие 2018 - България

 

 


 

Програма "Коперник – наблюдение на земната повърхност 2014-2020"  - Проект КОРИНЕ земно покритие 2018 - България”/Corine Land Cover (CLC)  сe изпълнява от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Коперник (Copernicus) чрез Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) съгласно Рамков договор EEA/IDM/R0/16/009/Bulgaria от 13 юни 2017 г. и Специфичен договор №3436/R0-COPERNICUS/EEA.56955 между от 24 август 2017 г. между EАОС и ИАОС към Министерство на околната среда и водите.

Бенефициент: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Технически изпълнител: Институт за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН), Договор № 3497 от 30.11.2017 г.

НаименованиеПрограма "Коперник – наблюдение на земната повърхност 2014-2020" -  Проект КОРИНЕ земно покритие 2018 - България”

Основни дейности по проекта:

Дейност 1 - Верификация на продуктите от Локалния Компонент за 2012 г:

             Атлас урбанизирани територии 2012(UA);
             Слой улични дървета към Атласа урбанизирани територии (STL);
             Слой "Крайречни зони" (RZ);
             Слой "Зелени линейни елементи" в крайречните зони (GLE);
             Натура 2000 - тревни зони (N2K).

Дейност 2 - Картографиране на земното покритие за 2018 г. и генериране на БД „КЗП2018“. Откриване и картографиране на промените в земното покритие за периода 2012 - 2018 г. и генериране на базата данни „КЗП промени 2012-2018“; техническа валидация.
КОРИНЕ земно покритие 2018 (КЗП) представлява продължение на картографирането на земното покритие по досега изпълнените проекти “КЗП 2012”, “КЗП 2006”, “КЗП 2000” и “КЗП 1990”.
       
Дейност 3 - Верификация на слоевете с висока резолюция за 2015 г. след производството на CLC 2015 - Верификация на следните СВР:
             Непроницаемост
             Гори – склопеност
             Гори – преобладаващ дървесен тип
             Тревни зони
             Води и влажни територии

Дейност 4 - Разпространение и публичност - изпълнява от ИАОС в качеството й на Национален център “Земно покритие“ към ЕАОС.                                               
Всички дейности по проекта се извършват в съответствие със задължителни технически документи  и предписания на Европейска агенция по околна среда. 

 

Място на изпълнение на проекта:
ИАОС и Институт за космически изследвания и технологии
Продължителност:  16 месеца

 

Бюджет:  185 485 EUR

 

Лице за контакт по проекта:
Таня Владимирова, началник на отдел МСВО
тел.: 02/ 940 64 66 
 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС