ExEA MoEW EEA

Лични средства

конкурси-архив-45

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА при МОСВ
обявява конкурс за:  

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
23.04.2019 
Младши 
експерт
1

отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” към дирекция „Разрешителни режими“

07.05.2019  пълният текст

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” към дирекция „Разрешителни режими“

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю   за длъжността "Младши експерт в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” към дирекция „Разрешителни режими“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
23.04.2019 
Младши 
експерт
1

отдел „Регионална лаборатория Благоевград” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

07.05.2019  пълният текст

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Благоевград” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю 
за длъжността "Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Благоевград” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
23.04.2019 
Младши 
експерт
1

отдел „Регионална лаборатория Бургас” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

07.05.2019  пълният текст

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Бургас” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю 
за длъжността "Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Бургас” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
04.04.2019 
Младши 
експерт
1

отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” към дирекция „Разрешителни режими“

18.04.2019  пълният текст

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” към дирекция „Разрешителни режими“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю 
за длъжността "Младши експерт в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” към дирекция „Разрешителни режими“ 

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
04.04.2019 
Старши експерт
1

отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“

18.04.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши експерт” в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю 
за длъжността "Старши експерт” в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“ 

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
04.04.2019 
Главен юрисконсулт
1

отдел „Правен“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“

15.04.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт в отдел „Правен“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Главен юрисконсулт в отдел „Правен“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“

      

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
29.03.2019 
Началник на отдел
1

отдел „Правен“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“

08.04.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Началник на отдел в отдел „Правен“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“
22.04.2019 
Заповед за прекратяване на конкурс за длъжността началник на отдел "Правен"към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“

     

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
22.03.2019 
Младши
експерт
1

отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии ” към дирекция „Разрешителни режими“ 

05.04.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии ” към дирекция „Разрешителни режими“ 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю 
за длъжността "Младши експерт в отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии ” към дирекция „Разрешителни режими“ 

     

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
22.03.2019 
Старши
експерт
1

отдел „Лаборатория за качество на водите“ към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

05.04.2019  пълният текст

      

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
22.03.2019 
Старши
експерт
1

отдел „Човешки ресурси и администрация“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“

01.04.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши експерт” в отдел „Човешки ресурси и администрация“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Старши експерт в отдел „Човешки ресурси и администрация“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“

     

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
07.03.2019 
Младши
експерт
1

отдел „Регионална лаборатория Варна” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ 

21.03.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Варна” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Варна” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ 

    

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
28.02.2019 
Младши
експерт
1

отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ 

14.03.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ 

 


  

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
05.02.2019 
Младши
експерт
1

отдел „Правен“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“

15.02.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Правен“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Младши експерт в отдел „Правен“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
05.02.2019 
Младши
експерт
1

отдел „Регионална лаборатория Хасково” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

19.02.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Хасково” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Хасково” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
05.02.2019 
Младши
експерт
1

отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“

19.02.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
05.02.2019 
Младши
експерт
1

отдел „Инвентаризации на емисии” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

19.02.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Инвентаризации на емисии” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
05.02.2019 
Младши
експерт
1

отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

19.02.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
14.01.2019 
Главен експерт
1

отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

28.01.2019 пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт в отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Главен експерт в отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
11.01.2019 
Старши
експерт
1

отдел „Лаборатория за качество на водите“ към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

25.01.2019 пълният текст

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
11.01.2019 
Старши
експерт
1

отдел „Инвентаризации на емисии” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

25.01.2019 пълният текст

  

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
11.01.2019 
Младши
експерт
1

отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” към дирекция „Разрешителни режими“

25.01.2019 пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” към дирекция „Разрешителни режими“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Младши експерт в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” към дирекция „Разрешителни режими“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
03.12.2018 
Главен експерт
1

отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

17.12.2018 пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт в отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

  

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
03.12.2018 
Младши експерт
1

отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите” към  дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

17.12.2018 пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите” към  дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Младши експерт в отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите” към  дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
03.12.2018 
Главен експерт
1

отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии” към дирекция „Разрешителни режими“

13.12.2018 пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт в отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии” към дирекция „Разрешителни режими“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до  интервю 
за длъжността "Главен експерт в отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии” към дирекция „Разрешителни режими“

 

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
03.12.2018 
Старши експерт
1

отдел „Регионална лаборатория Благоевград” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

13.12.2018 пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Благоевград” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Благоевград” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

   

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
22.11.2018 
Старши юрисконсулт
1

отдел „Правен“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“

03.12.2018 пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт в отдел „Правен“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю 
за длъжността "Старши юрисконсулт в отдел „Правен“ към дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“

    

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
13.11.2018
Главен
експерт
1

отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“

23.11.2018 пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Главен експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“

  

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
13.11.2018
Старши
експерт
1

отдел „Регионална лаборатория Хасково” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

23.11.2018 пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Хасково” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Хасково” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

      

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
01.11.2018
Старши
експерт
1

отдел „Регионална лаборатория Русе” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

15.11.2018 пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Русе” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Русе” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
22.10.2018
Младши експерт
1

отдел „Регионална лаборатория Пазарджик” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

05.11.2018 пълният текст
 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Пазарджик” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

 

 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Пазарджик” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

    

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
22.10.2018
Младши експерт
1

отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“ 

05.11.2018 пълният текст
 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“ 
 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“ към дирекция „Разрешителни режими“

     

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
22.10.2018
Старши
експерт
1

отдел „Регионална лаборатория Велико Търново” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

05.11.2018 пълният текст
 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Велико Търново” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“
 
 
 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю  за длъжността "Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Велико Търново” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“
 

   

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
22.10.2018
Старши
експерт
1

отдел „Регионална лаборатория Благоевград” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

01.11.2018 пълният текст
 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Благоевград” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ 
 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Благоевград” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ 

  

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
08.10.2018
Младши
експерт
1

отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване“ към дирекция „Разрешителни режими“

22.10.2018 пълният текст
 
 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване“ към дирекция „Разрешителни режими“
   

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
08.10.2018
Младши
експерт
1

отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване“ към дирекция „Разрешителни режими“

22.10.2018 пълният текст
 
 
Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт” в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване“ към дирекция „Разрешителни режими“

   
Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Младши експерт” в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване“ към дирекция „Разрешителни режими“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
08.10.2018
Младши
експерт
1

отдел „Инвентаризации на емисии” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

22.10.2018 пълният текст
 
 
Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Инвентаризации на емисии” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ 

   

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
02.10.2018
Младши
експерт
1

отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии“ към дирекция „Разрешителни режими“

16.10.2018 пълният текст
Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии“ към дирекция „Разрешителни режими“

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Младши експерт в отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии“ към дирекция „Разрешителни режими“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
02.10.2018 Младши експерт 1

отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии“ към дирекция „Разрешителни режими“

16.10.2018 пълният текст
Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии“ към дирекция „Разрешителни режими“

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Младши експерт в отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии“ към дирекция „Разрешителни режими“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
02.10.2018 Началник на отдел 1

отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии“ към дирекция „Разрешителни режими“

16.10.2018 пълният текст
Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Началник на отдел в отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии“ към дирекция „Разрешителни режими“

Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Началник на отдел” в отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии“ към дирекция „Разрешителни режими“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
26.09.2018 Старши експерт 1

отдел „Регионална лаборатория Враца към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

10.10.2018 пълният текст
Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Старши експерт в отдел Регионална лаборатория Враца към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

 


Архив - предишна обява

 

 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС