ExEA ExEA EEA

НСМОС
Мониторинг на въздуха

Изпълнителна агенция по околна среда предоставя данни в реално време на общините от автоматичните измервателни станции на Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време чрез модула „Осигуряване достъп до данните от автоматичните измервателни станции (АИС) от Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух от съответната община, на чиято територия е разположена АИС”.

В модула са включени следните общини, на територията на които действат автоматични измервателни станции:

 • Благоевград
 • Бургас
 • Варна
 • Велико Търново
 • Видин
 • Враца
 • Горна Оряховица
 • Гълъбово
 • Девин
 • Димитровград
 • Добрич
 • Долни Чифлик
 • Кърджали
 • Ловеч
 • Монтана
 • Несебър
 • Никопол
 • Пазарджик
 • Перник
 • Плевен
 • Пловдив
 • Раднево
 • Русе
 • Свищов
 • Силистра
 • Сливен
 • Смолян
 • Стара Загора
 • Столична община
 • Хасково
 • Шумен

Общините предоставят на обществеността информация за нивата на атмосферните замърсители от съответните автоматични измервателни станции. Например: Община Пловдив предоставят данни в реално време от Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух на ИАОС за пунктовете на територията на общината чрез официалния сайт на общината, Столична община и общините Бургас, Стара Загора, Казанлък, Русе, Силистра, Никопол и Свищов предоставя данни за КАВ в реално време чрез електронни табла.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри) (обновено)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.