ExEA MoEW EEA

Лични средства

Проект „Обмяна на опит за създаване на система и организация за осигуряване на качеството на компоста“

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) стартира проект „Обмяна на опит за създаване на система и организация за осигуряване на качеството на компоста“, финансиран по Програмата за Консултантска Помощ (Advisory Assistance Program) на Федералното министерство на околната среда в Германия.

Цел: представяне на немския опит при създаването и функционирането на Организация за качество на компоста и Система за качество на компоста. Проектът е насочен също и към операторите на компостиращи инсталации / инсталации за анаеробно третиране на отпадъци, които ще бъдат запознати с добри практики по третиране на компоста и получаване на високо качество компост, контрол по качеството на компоста и др.

Изпълнение:

    • 4-7 октомври 2016 г. - работно посещение в Германия. Посещението включваше компостираща и      анаеробна инсталация, лаборатория за тестване на компоста и анаеробно третиране на биоотпадъци;
    • представяне на опита на Германия от страна на водещи немски експерти в рамките на два семинара в България - за национални институции и за оператори на компостиращи/анаеробни инсталации. Семинарите  ще се проведат в периода 02 - 04 ноември, 2016 г. в сградата на ИАОС и Завода за МБТ - местност Садината.

 

 

 

Брошура

Дипляна

Информация за проекта

Project information Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС