ExEA MoEW EEA

Лични средства

Проект "Подобряване на мониторинга на качеството на въздуха в извънградските фонови станции в България"

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) стартира проект „Подобряване на мониторинга на качеството на въздуха в извънградските фонови станции в България“, финансиран по Програмата за Консултантска Помощ (Advisory Assistance Program) на Федералното министерство на околната среда в Германия.


Цел: Подпомагане на България в прилагането на Директивите на ЕС в областта на мониторинга на качеството на въздуха във фоновите станции чрез представяне на немския опит. По проекта се предвижда разработването на две целеви ръководства относно замърсителите на въздуха, както и две специализирани обучителни сесии за целева група в България.Изпълнение:

    • 23-27 октомври, 2017 г.- работно посещение на експерти от Германия в България - мисия за установяване на фактическото положение и за придобиване на ясна представа за националната система за мониторинг на качеството на въздуха, на чиято база да се положат основите за транфера на знания в рамките на целия проект.


Информация за проектаCopyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС