ExEA MoEW EEA

Лични средства

Обществени поръчки

1. Обществена поръчка по Дейност № 5 с предмет "Доставка на хардуер и софтуер" : документация
         Дата на обявяване: 08.12.2015 г.
        Тип процедура: публична покана за обществени поръчки по чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗОП

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС