ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Актуална информация за радиационната обстановка в страната във връзка с пожарите около Чернобил

Публикувано на 21-04-2020 г.

По повод засиления обществен интерес в резултат от пожарите около Чернобил, заявяваме, че към настоящия момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на радиационния гама-фон на територията на България, над естествените вариации, характерни за него в пунктовете за измерване.

 

Конкретни стойности за радиационния гама-фон се публикуват всеки ден след 11.30 часа на страницата на ИАОС, чрез Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка.

 

На страницата на ИАОС, има и инсталиран модул на Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP), чрез който могат да се наблюдават автоматично актуализиращите се осреднени данни от всички радиационни системи на страните интегрирани в EURDEP, включително и от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.


Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС