ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Борбата срещу изменението на климата е във фокуса на Световния ден на влажните зони

Публикувано на 31-01-2019 г.

През 2019 г. темата за отбелязване на Световния ден на влажните зони - 2 февруари, подчертава важната им роля като решение срещу изменението на климата. Нивата на CO2 в атмосферата се повишават, а за да се ограничи въздействието на климатичните промени, международната общност търси начини за стабилизиране и намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на средните температури под 2˚C. 

Влажните зони са естествено решение на проблема. Те играят важна роля за задържане нивата на парникови газове и забавяне на процесите по изменението на климата. Крайбрежните влажни зони действат като абсорбатори като намаляват силата на вълните и цунамитата, предпазват живота и собствеността на местните жителите. Влажните зони също способстват за по-малко наводнения и засушавания, поглъщат и съхраняват въглерод. Това, което всички ние можем да направим, е да не пресушаваме влажните зони, да ги опазваме и възстановяваме. 

Полезни връзки:

Уеб сайт: World Wetlands Day


Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС