ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Данни относно радиационната обстановка в България за периода 29.04 - 09.06.2020

Публикувано на 30-06-2020 г.

Към настоящия момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на радиационния гама-фон на територията на България, над естествените вариации, характерни за него в пунктовете за измерване.

Поради липсата на норми за радиационния гама фон се следи тенденцията в изменението на нивото на замърсяване. В случая не е регистрирано такова повишение.

Конкретни стойности за радиационния гама-фон се публикуват всеки ден след 11.30 часа на страницата на ИАОС, чрез Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка.

http://eea.government.bg/bg/output/daily/bulletin-rad.html

На страницата на ИАОС, има и инсталиран модул на Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP), чрез който могат да се наблюдават автоматично актуализиращите се осреднени данни от всички радиационни системи на страните интегрирани в EURDEP, включително и от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.

http://eea.government.bg/eea/main-site/bg/output/daily/bulletin-test.html

ИАОС извършва  и регулярен радиационен мониторинг в пунктове по утвърдена мрежа на територията на страната, съгласно Заповед на МОСВ № РД-295/28.04.2017г. Изследванията на атмосферната радиоактивност се базират на вземане на аерозолни проби, върху стъкловлакнести филтри и последващ гама-спектрометричен анализ.

Резултатите от тези анализи за периода (29.04-09.06.2020) са дадени в таблицата:

Пункт

Период

Обем пробонабран въздух (m³)

Cs-137-допустима средногодишна специфична активност (3200mBq/m³)

 1

София

11.05-25.05.2020

25.05-09.06.2020

3000m³

3000m³

<0,010*

<0,004*

2

Варна

15.05- 22.05.2020

01.06-08.06.2020

1600m³

1600m³

<0,013*

<0,016*

3

Бургас

08.05-15.05.2020

22.05-29.05.2020

 

1600,3 m³

1600,3 m³

 

<0,0102*

<0,0080*

 

4

Монтана

04.05-11.05.2020

18.05-26.052020

1682m³

1847m³

<0,007*

<0,006*

5

Враца

11.05-18.05.2020

26.05-02.06.2020

1600m³

1600m³

<0,014*

<0,014*

6

Свищов

29.04-29.05.2020

3616,0m³

<0,004*

* по малко от количествено определяне на метода

Съгласно Наредбата за основни норми за радиационна защита/20.02.2018 г., Таблица 4, допустимата средногодишна специфична активност за  Cs-137 е 3200 mBq/m³. 

Резултатите от анализираните аерозолни филтри във всички пунктове за този период показват концентрации за техногенния цезий-137, които са под границата на количественото определяне на метода, съгласно Наредбата.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС