ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Няма регистрирани изменения на радиационния гама-фон на територията на България

Публикувано на 27-03-2018 г.

По повод информации в медиите за авария в АЕЦ “Черна вода”, към настоящия момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на радиационния гама-фон на територията на България над естествените вариации, характерни за него в пунктовете за измерване.

Стойности на радиационния гама-фон се публикуват ежедневно на страницата на Изпълнителната агенция  по околна среда (ИАОС), чрез ежедневен бюлетин за радиационната обстановка (http://eea.government.bg/bg/output/daily/bulletin-rad.html). На страницата на  агенцията  е публикуван и линк към Европейска платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP) - http://eea.government.bg/eea/main-site/bg/output/daily/bulletin-test.html.  На нея могат да се наблюдават осреднените данни от всички автоматични системи на страните членки, включително и от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. Данните на този сайт се актуализират на всеки час.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС