ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Одобрен е Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г.

Публикувано на 03-08-2017 г.

Правителството прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г.

 Документът е структуриран по екологични индикатори и методологии, прилагани в докладите на Европейската агенция по околна среда и в съответствие с препоръките за усъвършенстване на оценките за състоянието на околната среда и ясно идентифициране на тенденциите. Целта, от една страна, е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, а от друга – представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общоевропейско ниво.

 Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления. Формулирани са ключови въпроси от обществен интерес. Описани са използваните индикатори и методологии за оценка, източниците на информация и референтните документи, чрез които се търсят отговорите. Оценката на индикаторите е направена за подходящи времеви периоди и са изведени тенденции и заключения, които формират ключови послания по съответните екологични теми. За по-добра достъпност и по-лесно възприемане анализите са придружени с множество фигури, диаграми, графики и карти.

 Пълният текст на Доклада е публикуван в интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: http://eea.government.bg/bg/soer/2015.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС