ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт

Публикувано на 20-01-2020 г.

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) открива производство по издаване на общ административен акт – Заповед за утвърждаване на референтни методи за вземане на проби и за изпитване на отпадъците по компоненти, съгласно чл. 14, ал. 1 от НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Проект на акта може да намерите на интернет страницата на ИАОС в раздел „Мониторинг на отпадъците”.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС