ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Ученици посетиха Автоматичната измервателна станция за качеството на атмосферния въздух в Павлово

Публикувано на 01-10-2020 г.

Ученици от Професионалната гимназия по екология и биотехнологии  „Проф. д-р Асен Златаров“ посетиха Автоматичната измервателна станция за качеството на атмосферния въздух – Павлово към Изпълнителна агенция по околна среда. Пред единадесетокласниците главният експерт Владислава Георгиева от отдел „Калибровка“ представи етапите от процеса на измерване на замърсяването на въздуха и обработване на получените показатели. Учениците, които са със специалност „Екология и опазване на околната среда“,  имаха възможността да се запознаят в реално време с данните на основните замърсители на атмосферния въздух. Заедно с гл. експерт Георгиева те обсъдиха факторите, които имат най-силно влияние върху чистотата на въздуха предвид настъпването на есента и неблагоприятни метеорологични условия като температурна инверсия, безветрие и мъгла. Със застудяването на времето започва отоплителният сезон, което води до превишаване на нормата за фини прахови частици.

 Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС