ExEA MoEW EEA

Лични средства

Подпроект 7: „Адаптиране и развитие на хроматографски методи, съответстващи на изискванията на Рамковата директива за водите“

Финансиране на програмата 

Програмата за сътрудничество е финансира от Федералната агенция по околна среда на Германия (UBA) 

Цели на програмата 

Общите цели на този подпроект са обмен на опит и целенасочено предаване на знания за разработването и адаптирането на аналитичните методи за определяне на органичните замърсители в съответствие с изискванията на РДВ. Акцентът е върху организацията и управлението на всички необходими стъпки от разработването на метода чрез валидиране на метода до рутинните мерки за осигуряване на качеството и контрол на качеството. Подпроектът посочва техническите аспекти на аналитичните методи, както и аспектите на организацията и управлението на необходимите процеси в лабораториите.

Началото е поставено на 16.05.2017 г. в ИАОС с откриваща среща за изясняване на подробности по конкретните теми. Участват експерти от 5 хроматографски РЛ (Пловдив, Стара Загора, Плевен, Бургас, Варна). Предстои посещение в Баварската агенция по околна среда в периода 8-14.10.2017 г.

 

Посещение на експерти на ИАОС в град Алгсбург, Германия в периода 08.10. - 13.10.2017 г.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС