ExEA MoEW EEA

Регионална лаборатория Хасково

Лични средства

Региoнална лаборатория Хасково е структурно звено към Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” към ИОАС. Тя е акредитирана от ИА БСА като офис към Изпитвателна лаборатория (ИЛ) на Главна дирекция „Лабораторно аналитична дейност“ съгласно БДС ЕN ISO 17025:2006 със Заповед № А 507/17.09.2015 г.

structure-has.pngExEAExEAExEAExEAExEAExEAExEAExEAExEA

map-region-has.bmp
Регионална лаборатория Хасково осъществява мониторинга от Националната система за мониторинг на околната среда на територията на област Хасково и извършва и услуги на външни клиенти във връзка с изпълнение на собствен мониторинг.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС