ExEA MoEW EEA

Регионална лаборатория Хасково

Лични средства

Лаборатория инструментални методи за анализ

Лаборатория „Инструментални методи за анализ” на РЛ-Хасково разполага с апаратура за изпитване съдържанието на метали и металоиди във водни, почвени и въздушни проби на принципа на атомноабсорбционна и емисиона спектрометрия и масспектрометрия с използване на индуктивно свързана плазма.

РЛ-Хасково е базова лаборатория за изпитване на тежки  метали във всички компоненти на околната среда за регион Хасково и регион Смолян.

 

Апаратура:

  • Атомноабсорбционен спектрометър

 

 

           

 

Определят се  :  Арсен,   Желязо,    Живак, Кадмий, Калий,  Калций, Кобалт,  Магнезий, Манган,  Мед, Натрий, Никел, Олово, Селен, Хром, Цинк

  

  • Масспектрометър с индуктивно свързана плазма  (ICP MS)

 

 

 

Определят се : Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, Ванадий, Желязо, Живак, Кадмий,  Кобалт,  Литий,Манган, Мед, Молибден, Никел, Олово,Селен,Сребро, Стронций,Талий,Уран,Хром, Цинк

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС