ExEA MoEW EEA

Лични средства

Архив на РКПКЗ за 2013 год.

porachki.gifОткрит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително

05.12.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на "ЕКОМАКС" ООД, гр. Шумен, за експлоатация на „Площадка за дейности с отпадъци“
27.11.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „ТЕЦ „Република” на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД, гр. Перник
14.11.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на ЗГП БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пловдив, площадка гр. Каспичан
08.11.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Омуртаг, Котел и Върбица"
28.10.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на Столична община за „Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров”, с. Горни Богров, местност „Мало ливаде“.
23.10.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Харманлийска керамика” АД, гр. Харманли.
17.10.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Дуропак Тракия” АД, гр. Пазарджик, за експлоатация на Инсталация за производство на хартия и картон.
27.09.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Градус-3” АД, гр. Стара Загора, площадка гр. Нова Загора.
25.09.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „ПИЛКО“ ЕООД, гр. Разград за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“, площадка с. Киченица, община Разград.
23.09.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „ПИЛКО“ ЕООД, гр. Разград.
18.09.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „АРГУС - С” ООД, гр. Пазарджик, за експлоатация на Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи кокошки-носачки.
18.09.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Русе, за експлоатация на Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастни киселини (биодизел) и глицерин.
28.08.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Г.М.” ЕООД за експлоатация на Инсталация за производство на етилов алкохол чрез преработка на зърно
29.07.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „ГудМилс България” ЕАД, гр. София, за експлоатация на „Инсталация за производство на пшеничено брашно (без смесване и опаковане)“
26.07.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „ИКОМЕТ“ ЕООД, гр. Разград, за експлоатация на „Инсталация за топене и леене на алуминий и алуминиеви сплави
22.07.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „ПИЛКО“ ЕООД, гр. Разград, за „Птицекланица с капацитет 300 тона трупно месо на ден“, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.4.1 от Приложение № 4 към ЗООС - „Кланици с производствен капацитет над 50 т трупно месо за денонощие"
19.07.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, Пивоварна Шумен, за експлоатация на „Инсталация за производство на пиво"
18.07.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Аифорос България” ЕАД, гр. Перник, за експлоатация на "Инсталация за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци"
12.07.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително „РУА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София за изграждане и експлоатация на „Инсталация за производство на метализирани пелети“, гр. Лом, община Лом
19.06.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Разград, за „Инсталация за обработване и преработка на растителни суровини за производство на хранителни продукти с производствен капацитет над 300 тона готова продукция на ден“
13.06.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на Община Велико Търново за „Регионална система за управление на отпадъците” в регион Велико Търново
07.06.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Алмагест” АД, гр. София, за експлоатация на „Инсталация за производство на спирт“
21.05.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на “ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ” ООД, гр. Пазарджик, за експлоатация на „Площадка за съхраняване на опасни отпадъци
16.05.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, Пивоварна Благоевград, за експлоатация на „Инсталация за производство на пиво“
16.05.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на “Бал Бок Инженеринг” АД, площадка с. Хрищени, общ. Стара Загора
15.05.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „ЕМАКС“ ООД, гр. Силистра
15.05.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на “ВИНПРОМ ПЕЩЕРА“ АД, Спиртна фабрика, с. Катуница, общ. Садово, обл. Пловдив
15.05.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София"
15.05.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на “КАМЕНИЦА“ АД, площадка Пивоварна Хасково, гр. Хасково за „Инсталация за производство на пиво"
13.05.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Загорка” АД, гр. Стара Загора, за експлоатация на „Пивоварна за производство на пиво"
09.05.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на “ВДК – 1“ ЕООД за „Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци"
08.05.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Градус-3” АД, гр. Стара Загора, за експлоатация на „Фуражен завод, гр. Нова Загора"
08.05.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на “Каменица“ АД, Пивоварна Пловдив, гр. Пловдив, за експлоатация на „Инсталация за производство на пиво"
16.04.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на “Монбат“ АД, гр. София, площадка гр. Монтана
18.03.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград за изграждане и експлоатация на „Депа за неопасни производствени отпадъци върху територията на „Галдушки ливади“ и „Горен бюк"
04.03.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на ЕТ “Ангелов-Иван Ангелов”, гр. Пещера, за „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“, площадка с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив, за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици"
18.02.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на община Аксаково, за експлоатация на „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав за неопасни битови отпадъци - Клетка 1"
01.02.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Градус 1” ООД, гр. Панагюрище, за експлоатация на Птицекланица „Градус“ Стара Загора, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.4.1 от Приложение № 4 от ЗООС „Кланици с производствен капацитет над 50 т трупно месо за денонощие“.“
10.01.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на Депо за неопасни отпадъци с код и наименование 10.01.05 - твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове (гипс от СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
03.01.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на Столична община за „Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване“
07.01.2013 г. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Балканцинк“ АД, гр. Русе, за експлоатация на „Инсталация за горещо поцинковане на стоманени изделия“

porachki.gifОповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително

17.12.2013 г. Издадени решения
13.12.2013 г. Издадени решения
04.12.2013 г. Издадени решения
29.11.2013 г. Издадени решения
22.11.2013 г. Издадени решения
08.11.2013 г. Издадени решения
29.10.2013 г. Издадени решения
24.10.2013 г. Издадени решения
22.10.2013 г. Издадени решения
09.10.2013 г. Издадени решения
04.10.2013 г. Издадени решения
02.10.2013 г. Издадени решения
20.09.2013 г. Издадени решения
05.09.2013 г. Издадени решения
04.09.2013 г. Издадени решения
21.08.2013 г. Издадени решения
16.08.2013 г. Издадени решения
06.08.2013 г. Издадени решения
29.07.2013 г. Издадени решения
23.07.2013 г. Издадени решения
12.07.2013 г. Издадени решения
05.07.2013 г. Издадени решения
28.06.2013 г. Издадени решения
25.06.2013 г. Издадени решения
21.06.2013 г. Издадени решения
18.06.2013 г. Издадени решения
13.06.2013 г. Издадени решения
07.06.2013 г. Издадени решения
04.06.2013 г. Издадени решения
30.05.2013 г. Издадени решения
23.05.2013 г. Издадени решения
15.05.2013 г. Издадени решения
10.05.2013 г. Издадени решения
30.04.2013 г. Издадени решения
22.04.2013 г. Издадени решения
26.03.2013 г. Издадени решения
12.03.2013 г. Издадени решения
05.03.2013 г. Издадени решения
26.02.2013 г. Издадени решения
18.02.2013 г. Издадени решения
08.02.2013 г. Издадени решения
05.02.2013 г. Издадени решения
31.01.2013 г. Издадени решения
23.01.2013 г. Издадени решения
09.01.2013 г. Издадени решения
02.01.2013 г. Издадени решения
02.01.2013 г. Издадени решения

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2012 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2012 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС