ExEA MoEW EEA

Лични средства

Списък на лицата неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Приложение № 1

 

Име/Презиме/Фамилия

 

Длъжност 

Вид на декларацията

Подадена на

2020 година
1 Ангел Стоянов Бончев * Главен специалист по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ -
2 Анелия Стоянова Георгиева * Началник на отдел по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ -
3 Георги Иванов Рашев **** Младши експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 1106/ 14.02.2020г.
4 Милена Илиева Първанова ** Главен експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 1434/ 17.06.2020г. 
5 Петя Величкова Зопова * Главен експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ -
6 Радостин Грудев Грудев ** Главен експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 1437/ 26.06.2020г.
7 Силвия Йорданова Станкова ** Младши експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 1436/ 26.06.2020г.
8 Цвятко Стоянов Котев ** Главен специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 1440/ 10.07.2020г.

 

 

Име/Презиме/Фамилия

 

Длъжност 

Вид на декларацията

2019 година
1 Александър Георгиев Атанасов ** Главен специалист по чл.35, ал.1,   т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
2 Анелия Николова Кирова ** Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
3 Антоанета Йорданова Георгиева ** Главен   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
4 Венелин Кирилов Сотиров ** Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
5 Венета Бончева Виденова ** Главен   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
6 Весела Даринова Василева **** Младши   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
7 Веселина Здравкова Съботинова ** Главен   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
8 Веселина Иванова Грозева ** Главен   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
9 Владислава Петрова Георгиева ** Главен   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
10 Даниела Христова Павлова ** Главен   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
11 Дойчин Стойчев Деличев ** Главен   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
12 Евелина Петрова Митева ** Началник   на отдел по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
13 Жулиета Христова Вълканова **** Младши   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
14 Иво Венциславов Тренев ** Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
15 Калин Величков Александров * Главен   специалист по чл.35, ал.1,   т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
16 Кристиян Валериев Ценов * Главен   специалист по чл.35, ал.1,   т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
17 Маноела Методиева Джорова *** Младши   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
18 Маргарита Трендафилова Йолова *** Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
19 Мариета Петрова Димитрова ** Специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
20 Мария Иванова Таскова ** Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
21 Росица Йорданова Костова *** Старши   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
22 Росица Иванова Христова ** Старши   юристконсулт по чл.35, ал.1,   т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
23 Румяна Венелинова Христова ** Началник   на отдел по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
24 Салавена Василева Жечева **** Старши   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
25 Светозар Атанасов Димитров ** Главен   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
26 Силвия Ивайлова Йоцова ** Главен   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
27 Соня Димитрова Стефанова *** Младши   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
28 Станка Илиева Василева ** Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
29 Цвета Борисова Петрова **** Старши   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
30 Ценко Емилов Филипов ** Финансов   контрольор по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
31 Яна Стоянова Александрова ** Главен   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

Име/Презиме/Фамилия

 

Длъжност 

Вид на декларацията

2018 година
1 Ангел Стоянов   Бончев *** Главен специалист по чл.35, ал.1,   т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
2 Антон Борисов   Славилов **** Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
3 Деяна Бойчова   Димитрова  *** Главен   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
4 Димитър Станков   Димитров * Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
5 Екатерина Благоева   Пенева **** Младши   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
6 Емилия Георгиева   Панева * Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
7 Иван Недков Баджаков ***** Специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.2 от ЗПКОНПИ
8 Иво Венциславов   Тренев *** Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
9 Калин Величков   Александров ** Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
10 Мария Георгиева   Станева ***** Специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.2 от ЗПКОНПИ
11 Недка Георгиева   Асенова * Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
12 Пенчо Петков Ляхов * Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
13 Пламен Йотов Диков **** Главен   специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
14 Румен Веселинов   Каварджиев **** Специалист по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
15 Траяна Божидарова   Патева *** Главен   експерт по   чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ


  Забележка:

(*) – лицето не е подало ежегодна декларация; по чл.35, ал.1, т.2   във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
(**) – лицето е подало ежегодна декларация след срока;
(***) – лицето не е подало встъпителна декларация; по чл.35, ал.1, т.2   във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
(****) – лицето е подало встъпителна декларация след срока;
(*****) – лицето не е подало встъпителна декларация Част II. по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38,   ал.2 от ЗПКОНПИ

 


  

Приложение № 2

 

Име/Презиме/Фамилия

 

Длъжност 

Вид на декларацията

2019 година
1

Aнелия Тонева Райкова

** Главен експерт по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
2

Боряна Атанасова Йончева

** Началник на отдел по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
3

Ваня Христова Димитрова

** Главен специалист по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
4

Веселин Светославов Драганов

** Главен експерт по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
5

Звезделин Адриянов Борисов

** Главен експерт по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
6

Ивайло Велков Чифлигарски

** Главен експерт по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
7

Ивайло Крумов Кунчев

** Главен експерт по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
8

Mарина Венелинова Радоевска

** Старши експерт по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
9

Наталия Йорданова Стойчева

** Старши специалист по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
10

Пенка Маринова Найденова

** Главен експерт по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
11

Петя Величкова Зопова

** Главен експерт по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
12

Пламен Йотов Диков

** Главен специалист по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
13

Стелияна Филипова Савчева

** Главен експерт по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
14

Стилиян Илийчев Атанасов

** Главен специалист по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
15

Христина Петкова Петрова

** Главен специалист по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
16

Цветомир Каменов Дончев

** Главен специалист по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Забележки: 

(*) – лицето не е подало ежегодна декларация;
(**) – лицето е подало ежегодна декларация след срока;
(***) – лицето не е подало встъпителна декларация;
(****) – лицето е подало встъпителна декларация след срока;
(*****) – лицето не е подало встъпителна декларация Част II.
 В Приложение № 3, в частта за 2019 г. 16 бр.годишни  декларации от РЛ Плевен са донесени от служител в ИАОС на 30.05.2019 г., въпреки че са подготвени и подписани в срок до 15.05.2019 г. от подалите ги служители, с изключение на една, подадена на 20.05.2019 г.

« Заглавна страница

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС