ExEA MoEW EEA

Лични средства

Проект „Анализ на живак в рибата"

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) стартира проект „Анализ на живак в рибата" по програма за сътрудничество ААР (Advisory Assistance Programme) с Федералната агенция по околна среда на Германия.

Цел: обмяна на опит, свързан с подобряване на възможностите на лабораториите на ИАОС в анализиране на живак и неговите съединения в рибите, съгласно изискванията на Рамковата директива за водите 2013/39/ЕС.

Изпълнение:

    • В периода 13-18.11.2014 г. предстои посещение на експерти на ИАОС в град Шмаленберг, Германия.

Основните теми:

•  Взимане на проби от риба - Основни съображения и изисквания на РДВ.

•  Подготовка за вземане на проби от риба - Избор на тъкан, дисекция, хомогенизиране (практическо обучение).

•  Анализ на живак в риба - усвояване и измерване (практикум).

•  Анализ на метилживак в риба - екстракция и измерване (практикум).

• Аспекти за осигуряване на качество - стандартни оперативни процедури, валидиране на метода, прилагане на контрол на качеството.

 

Посещение на експерти на ИАОС в град Шмаленберг, Германия в периода 13 - 18.11.2016 г.

Посещение на немски експерти в лабораториите на ГД ЛАД в периода 26 – 29 юни 2017 г.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС