ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 

agency-medium.gif

 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда ...


Последни новини

Кръгла маса представи изводите от функционалния анализ на администрациите на МОСВ и ИАОС

Основните констатации и изводите от извършения функционален анализ на текущото състояние на административните структури на Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда бяха представени на кръгла маса със заинтересованите страни на 29 юли 2015 г. от 14 ч. в сградата на МОСВ, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ 22.

31-07-2015 г.

Актуална информация за радиационната обстановка в страната

Актуална информация за радиационната обстановка в страната

По повод засиления обществен интерес в резултат от пожарите около Чернобил, заявяваме, че към настоящия момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на радиационния гама-фон на територията на България, над естествените вариации, характерни за него в пунктовете за измерване.

30-07-2015 г.

Експерти от Изпълнителната агенция по околна среда взеха участие в Международното преброяване на белия щъркел (Ciconia ciconia).

Експерти от Изпълнителната агенция по околна среда взеха участие в Международното преброяване на белия щъркел (Ciconia ciconia).

Посетени бяха всички населени места в 11 общини – Берковица, Георги Дамяново (област Монтана), Дупница, Сапарева баня, Мирково, Горна Малина, Копривщица, Чавдар, Златица, Челопеч (Софийска област), Столична община - райони: Нови Искър, Надежда, Връбница, Сердика, Кремиковци, Подуяне, Искър, Панчарево, Витоша, Люлин, Банкя, Овча купел).

23-07-2015 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2015 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 91 718 пъти през март 2015 г. Дизайн и изработка: ИАОС