table { table-layout:fixed; width:100%; }
ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 

agency-medium.gif


Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда ...


Последни новини

Проверка по сигнал за замърсяване на компонентите на околната среда в с. Житница, общ. Провадия

Проверка по сигнал за замърсяване на компонентите на околната среда в с. Житница, общ. Провадия

Сигналът е за изтичане на солна киселина от цистерна в складова база в с. Житница и замърсяване на въздуха с хлороводород.

15-07-2014 г.

 "Околната среда и Аз" ("Environment & Me") - фотоконкурс

"Околната среда и Аз" ("Environment & Me") - фотоконкурс

Организатор: Европейската агенция по околна среда. Изпращайте фотографиите си до 30 септември 2014 г.

16-06-2014 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Консултации с обществеността по Проект на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 166/2006


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2014 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 24 061 пъти през януари 2014 г. Дизайн и изработка: ИАОС