ExEA MoEW EEA

Начало

Превод:

Лични средства

 

agency-medium.gif


Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда ...


Последни новини

Проверка на морските води в района на с. Кранево

Проверка на морските води в района на с. Кранево

Проверката е по сигнал за замърсяване на морските води в района на Централен плаж, с. Кранево

13-03-2014 г.

Проверка по сигнал за замърсяване на р. Беличка

Проверка по сигнал за замърсяване на р. Беличка

Сигналът е за замърсяване на р. Беличка в района на гр. Костинброд

18-02-2014 г.

Проверка по сигнал за замърсяване на р. Чипровска Огоста

Проверка по сигнал за замърсяване на р. Чипровска Огоста

Сигналът е за замърсяване на повърхностни води на р. Чипровска Огоста в района на яз. „Мартиново“

18-02-2014 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2014 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 24 061 пъти през януари 2014 г. Дизайн и изработка: ИАОС