ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 

agency-medium.gif

 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда ...


Последни новини

ИАОС отбелязва Световния ден на водата - 22 март

ИАОС отбелязва Световния ден на водата - 22 март

Регионалните лаборатории на ИАОС се включват в образователни инициативи свързани с отбелязването на Световния ден на водата, който тази година протича под мотото „Вода и устойчиво развитие”.

19-03-2015 г.

Наближава крайният срок за представяне на годишни отчети за отпадъци

Наближава крайният срок за представяне на годишни отчети за отпадъци

10 март 2015г е крайният срок за предоставяне на годишни отчети за отпадъци в ИАОС. Лицата, които не са представили годишни отчети за отпадъци подлежат на административно-наказателна отговорност съгласно Глава шеста, Раздел ІІ от ЗУО.

20-02-2015 г.

Няма замърсяване на водите на река Дунав

Няма замърсяване на водите на река Дунав

Това показват резултатите от анализа водните проби, взети в периода 12 – 14.02.2015 г. при с. Ново село - десен бряг, среда, ляв бряг, извършен от Регионална лаборатория – Монтана.

16-02-2015 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Консултации с обществеността по Проект на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 166/2006


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2015 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 91 718 пъти през март 2015 г. Дизайн и изработка: ИАОС