ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 

agency-medium.gif

 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда ...


Последни новини

Проверка по сигнал за замърсяване на  р. Струма в района на гр. Перник

Проверка по сигнал за замърсяване на р. Струма в района на гр. Перник

Сигналът е подаден на телефон 112 на 11.10.2014 г. в 12:30 ч. от Директора на РИОСВ-Перник.

14-10-2014 г.

Екип на ИАОС направи проверка по сигнал за замърсяване на р. Рударщица, с. Рударци, обл. Перник.

Екип на ИАОС направи проверка по сигнал за замърсяване на р. Рударщица, с. Рударци, обл. Перник.

Сигналът за замърсяване на реката е подаден от РИОСВ-Перник на 9.10.2014г.

10-10-2014 г.

София се е радвала на по-чист въздух в деня без автомобили - 22 септември

София се е радвала на по-чист въздух в деня без автомобили - 22 септември

Сравнителните данни са от измерванията на качеството на атмосферния въздух, направени с мобилна автоматична станция, разположена на пл. „Княз Александър Първи” в гр. София на 19.09.2014 г.- ден с автомобилен трафик и 22.09.2014 г.- ден без автомобли.

29-09-2014 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Консултации с обществеността по Проект на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 166/2006


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2014 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г. Дизайн и изработка: ИАОС