ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 

agency-medium.gif

 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда ...


Последни новини

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) подписа споразумение за работа по програма "Коперник"(Copernicus)

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) подписа споразумение за работа по програма "Коперник"(Copernicus)

Споразумението е подписано на 1.12.2014 година. Агенцията продължава да работи по Европейската програма Copernicus за наблюдение на Земята

02-12-2014 г.

Kонференция за представяне на резултатите по проект „Корине земно покритие – 2012" България

Kонференция за представяне на резултатите по проект „Корине земно покритие – 2012" България

27 ноемви 2014 г. в зала „Бристол“ на Бест Уетсърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, бул. „Христо Ботев 69“

26-11-2014 г.

Замърсяването на въздуха от стопанските дейности струва скъпо според последния доклад на ЕАОС

Замърсяването на въздуха от стопанските дейности струва скъпо според последния доклад на ЕАОС

Промишленото замърсяване на въздуха в Европа струва на обществото минимум 59 билиона евро,а за 2012 година – почти 189 билиона евро. Това сочи доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).Сред най-големите замърсители са мощности генериращи енергия основно от въглища . Те се намират в Германия и Източна Европа. Българските инсталации с най-голям принос са ТЕЦ „Марица Изток 2“, ТЕЦ „Бобов дол“, „Брикел“, ТЕЦ „Марица 3“, ТЕЦ „Република“, ТЕЦ „Свилоза“.

26-11-2014 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Консултации с обществеността по Проект на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 166/2006


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2014 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г. Дизайн и изработка: ИАОС