ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 

agency-medium.gif

 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда ...


Последни новини

МС прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2013 г.

МС прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2013 г.

Безпрецедентното глобално търсене на ресурси като храна, енергия и вода налага по-ефективното използване на природните дадености и грижа за екосистемите, от които произлизат те. Необходимо е да продължат усилията и инвестициите в дейности, свързани с ефективното управление и потребление на ресурсите, свързани с производството на енергия, както и с енергийната ефективност. Това са част от изводите в доклада, приет на 27 май 2015 г. на заседанието на кабинета.

28-05-2015 г.

"Жълтият дъжд" валял над София на 23.05.2015 г. не се дължи на промишлена или друга антропогенна дейност

"Жълтият дъжд" валял над София на 23.05.2015 г. не се дължи на промишлена или друга антропогенна дейност

Това показват извършените изследвания от Изпълнителна агенция по околна среда.

27-05-2015 г.

Международно преброяване на белия щъркел   стартира през юни

Международно преброяване на белия щъркел стартира през юни

Това е една от най-големите природозащитни инициативи в световен мащаб, която се провежда с участието на гражданите по модела citizen science

26-05-2015 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2015 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 91 718 пъти през март 2015 г. Дизайн и изработка: ИАОС