ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 

agency-medium.gif

 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда ...


Последни новини

МОСВ и ИАОС оптимизират дейността на администрациите си.

МОСВ и ИАОС оптимизират дейността на администрациите си.

Проект „Ефективна структура на администрациите на МОСВ и ИАОС“.

25-06-2015 г.

Започна преброяването на белия щъркел

Започна преброяването на белия щъркел

От 15 юни до 15 юли 2015 г. на територията на цялата страна, в над 5 000 населени места, експерти и доброволци ще броят възрастните птици и техните малки. Координатор: БДЗП и Изпълнителната агенция по околна среда - партньор в инициативата.

15-06-2015 г.

Ваня Григорова: На първо място по замърсяване на въздуха с фини прахови частици за 2014 и 2015 г. е Видин. Доближаваме средноевропейската норма за третиране на отпадъци.

Ваня Григорова: На първо място по замърсяване на въздуха с фини прахови частици за 2014 и 2015 г. е Видин. Доближаваме средноевропейската норма за третиране на отпадъци.

Това коментира изпълнителният директор на ИАОС, Ваня Григорова след като представи Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в рамките на националната екологична конференция "Околната среда - състояние и тенденции".

12-06-2015 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2015 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 91 718 пъти през март 2015 г. Дизайн и изработка: ИАОС