ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 

agency-medium.gif

 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда ...


Организация и принцип на действие на Националната система за контрол

качеството на атмосферния въздух в реално време 


Последни новини

Проверка по сигнал за замърсяване на водите на р. Малък Искър в гр. Етрополе

Проверка по сигнал за замърсяване на водите на р. Малък Искър в гр. Етрополе

В 17:00 часа на 19.11.2015 г. е подаден сигнал от Директора на РИОСВ-София за замърсяване на р. Малък Искър вследствие нерегламентирано изпускане на замърсени отпадъчни води от „Евроледър” ЕАД, гр. Етрополе.

20-11-2015 г.

Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците – ЕСНО 2015, стартира на 21 ноември 2015 г.

Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците – ЕСНО 2015, стартира на 21 ноември 2015 г.

Инициативата се провежда под мотото: „Дематериализация – да правим повече с по-малко!“

19-11-2015 г.

Получен сигнал за замърсяване на река Белица в гр. Костинброд

Получен сигнал за замърсяване на река Белица в гр. Костинброд

На 16.11.2015 г. при регулярен емисионен контрол по компонент води екип от отдел „Оперативна дейност при аварийни ситуации” съвместно с експерт на РИОСВ–София установи нерегламентирано изпускане на замърсени отпадъчни води и замърсяване на р. Белица в гр. Костинброд.

17-11-2015 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2015 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 91 718 пъти през март 2015 г. Дизайн и изработка: ИАОС