ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 

agency-medium.gif

 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда ...



Организация и принцип на действие на Националната система за контрол

качеството на атмосферния въздух в реално време 


Последни новини

Информация за проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ във връзка със зачестили случаи на мъртви китоподобни

Информация за проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ във връзка със зачестили случаи на мъртви китоподобни

В рамките на проект по Оперативна програма "Околна среда 2007- 2013 г „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, се изпълнява Дейност 6:

31-08-2015 г.

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2015

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2015

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт.

07-08-2015 г.

Приключиха  дейностите по: Интегриран проект за управлението на водите на река Дунав

Приключиха дейностите по: Интегриран проект за управлението на водите на река Дунав

На 23.07.2015 г. в град Букурещ, Румъния, представители на Изпълнителната агенция по околна среда, заедно с представители от Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Дунавски район” взеха участие в заключителната конференция по проекта.

05-08-2015 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България Електронно издание


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2015 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 91 718 пъти през март 2015 г. Дизайн и изработка: ИАОС