ExEA MoEW EEA

Лични средства

Бюджет и финанси

 

Финансов отчет 2019 г.

Програмен бюджет 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 31.01.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 31.01.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 31.01.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 31.01.2019 г.

Програмен бюджет към 31.01.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 28.02.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 28.02.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 28.02.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 28.02.2019 г.

Програмен бюджет към 28.02.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 31.03.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 31.03.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 31.03.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 31.03.2019 г.

Програмен бюджет към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет - I-во тримесечие на 2019

Тримесечен отчет - I-во тримесечие на 2019

Тримесечен отчет - I-во тримесечие на 2019

Тримесечен отчет - I-во тримесечие на 2019

Програмен бюджет - I-во тримесечие на 2019

 

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 30.04.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 30.04.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 30.04.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 30.04.2019 г.

Програмен бюджет към 30.04.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 31.05.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 31.05.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 31.05.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 31.05.2019 г.

Програмен бюджет към 31.05.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 30.06.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 30.06.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 30.06.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетa към 30.06.2019 г.

Програмен бюджет към 30.06.2019 г.

Тримесечен отчет - II-во тримесечие на 2019

Тримесечен отчет - II-во тримесечие на 2019

Тримесечен отчет - II-во тримесечие на 2019

Тримесечен отчет - II-во тримесечие на 2019

Програмен бюджет - II-во тримесечие на 2019


 Архив на отчет за касово изпълнение на бюджетa за 2018 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС