ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Новини за проекта

ИАОС проведе заключителна конференция по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - І фаза”

ИАОС проведе заключителна конференция по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - І фаза”

Днес, 20.10.2015 г. в хотел „Форум“ гр. София се състоя конференция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за обявяване на окончателни резултати по проекта, реализиран в периода 2012-2015 г. и финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г.

20-10-2015 г.

В град Варна бяха представени методиките за теренни наблюдения и разпознаването на трите вида морски бозайници, обекти на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие

В град Варна бяха представени методиките за теренни наблюдения и разпознаването на трите вида морски бозайници, обекти на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие

На 17 юни 2015 г., Изпълнителна агенция по околна среда организира информационен ден по Дейност 6 „Теренни наблюдения на китоподобните: Афала, Морска свиня и Обикновен делфин в българската Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Черно море“ от проекта.

18-06-2015 г.

ИАОС провежда информационeн ден в гр. Варна

Събитието е за представяне на дейност 6 „Теренни проучвания за разпространение и численост на китоподобни“ по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“

15-06-2015 г.

ИАОС проведе информационна среща с експерти от Регионалните инспекции по околна среда и води, от Националните паркове и студенти

Събитието е организирано в рамките на проект "Tеренни проучвания на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза ", финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г."

09-06-2015 г.

Информационно събитие по Дейност 6  „Теренни наблюдения на китоподобните: Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската ИИЗ на Черно море“

Информационно събитие по Дейност 6 „Теренни наблюдения на китоподобните: Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската ИИЗ на Черно море“

На събитието бяха представени разработените до момента документи и резултатите от теренните проучвания през първия полеви сезон.

11-03-2015 г.

ИАОС ще проведе информационна среща по дейност 6 -  теренни наблюдения на китоподобните

ИАОС ще проведе информационна среща по дейност 6 - теренни наблюдения на китоподобните

06 март 2015 г. (петък), от 9.30 часа в Зала „Света София“, на хотел „Света София”, гр. София, ул. „Пиротска“ № 18

05-03-2015 г.

ИАОС проведе инфомационни срещи с участието на представители от неправителствения сектор, бизнеса и университетите

Събитията се проведоха в рамките на проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна- I фаза", финансиран по ОПОС

06-11-2014 г.

ИАОС провежда информационна среща с представители на НПО и бизнес организации

Събитието е организирано в рамките на проект "Tеренни проучвания на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - фаза I", финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г."

06-11-2014 г.

ИАОС провежда информационна среща по проект финансиран по ОПОС

Събитието се организира в рамките на проект "Теренни проучвания на разпространение и видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна- I фаза"

06-11-2014 г.

Ученици от XI и XII клас на ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров” участваха в информационен ден по проект на ОПОС

Ученици от XI и XII клас на ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров” участваха в информационен ден по проект на ОПОС

Събитието се проведе в рамките на проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” .

23-10-2014 г.

Информационен ден с ученици от XII клас на ПГЕБ „ Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София

Събитието ще се проведе на 22.10.2014 година в района на с. Рударци

21-10-2014 г.

Изпълнителна агенция по околна среда проведе обучения и информационни събития по проект на ОПОС

Изпълнителна агенция по околна среда проведе обучения и информационни събития по проект на ОПОС

Събитията се проведоха в гр. Априлци и с. Рибарица и в тях се включиха експерти от Изпълнителна агенция по околна среда, Регионалните инспекции по околна среда и води и експерти от Природните и Националните паркове в страната.

11-06-2014 г.

Представени бяха резултатите от първия полеви сезон на проекта

Представени бяха резултатите от първия полеви сезон на проекта

Конференцията и пресконференцията за представяне на резултатите се проведе на 17.12.2013г. в Шератон София Хотел Балкан, гр. София

21-12-2013 г.

Конференция за отчитане на резултатите от първия полеви сезон на проекта

На 17.12.2013 г. от 9,30 часа, гр. София, Шератон София Хотел Балкан

16-12-2013 г.

Изготвена е методика за мониторинг на гнездящите видове птици

Изготвена е методика за мониторинг на гнездящите видове птици

Документът представлява единна методика за мониторинг на гнездящите видове птици у нас, която ще бъде прилагана за целите на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

06-11-2013 г.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС