ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Обществени поръчки

1. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море”.

Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 30.12.2013 г. 
Обявлениe 
Решение

31.01.2014 - Обява за отваряне на ценови оферти

Подробности четете в "Профил на купувача"


2. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете (кафява мечка, вълк, дива котка и рис)”.

Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 10.06.2013 г. 
03.07.2013 г. - Обява за отваряне на ценови оферти 
30.05.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП 
Решение за промяна 
Обявлениe 
Решение 
Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП

Подробности  четете в "Профил на купувача"


3. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на техническо оборудване по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – І фаза” по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Доставка на GPS устройства”; 2. Обособена позиция № 2 „Доставка на фотографска и оптична техника”; 3. Обособена позиция № 3 „Доставка на апаратура”; 4. Обособена позиция № 4 „Доставка на рибарски принадлежности”; 5. Обособена позиция № 5 „Доставка на лодки”; 6. Обособена позиция № 6 „Доставка на звукозаписващо и звуковъзпроизвеждащо устройство с аксесоари”; 7. Обособена позиция № 7 „Доставка на живоловни капани”; 8. Обособена позиция № 8 „Доставка на високопроходим автомобил”.

Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 20.05.2013 г. 
19.06.2013 г. - Обява за отваряне на ценови оферти 
09.05.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП 
09.05.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП 
09.05.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП 
30.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП 
19.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП 
10.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП 
Обявлениe 
Решение 
Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП 
Решение за прекратяване 
Решение за прекратяване

Подробности  четете в "Профил на купувача"

 

4.  Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море”. 

Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04. 2013 г. 
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП 
Обявлениe 
Решение 
Решение за промяна 
Решение за прекратяване

Подробности  четете в "Профил на купувача"

 

5. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България ”. 

Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04.2013. 
17.05.2013 г. - Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП 
10.05.2013 г. - Обява за отваряне на ценови оферти 
03.04.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП 
Обявлениe 
Решение 
Решение за промяна

Подробности  четете в "Профил на купувача"


6. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции: І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”; ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”; ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”; 
ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”; V-та обособена позиция „Теренни проучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”. 

Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04.2013 г. 
Приложения към техническите спецификации 
Обявлениe 
Решение 
Решение за промяна 
Обява за отваряне на ценови оферти 
Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП 
Решение за прекратяване

Подробности  четете в "Профил на купувача"


7. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г. 
Обявлениe 
Решение 

Решение за прекратяване

Подробности  четете в "Профил на купувача"


8. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България”. 

Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г. 
Обявлениe 
Решение 
Решение за прекратяване

Подробности  четете в "Профил на купувача"


9. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции: І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”; ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”; ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”; ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”; V-та обособена позиция „Теренни проучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”. 

Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г. 
Приложения към техническите спецификации 
Обявлениe 
Решение 

Решение за прекратяване

 Подробности  четете в "Профил на купувача"


 Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС