ExEA MoEW EEA

Лични средства

Обяви за обществен достъп до доклади за безопастност и издадени решения - архив 2016 г.

porachki.gifОбяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност

 

07.12.2016г.

Петролна база „Първомай“, общ. Първомай, област Пловдив, с оператор: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

02.12.2016г.

Производствена база на КОНТИНВЕСТ ООД,  гр. Ямбол, с оператор: „КОНТИНВЕСТ“ ООД, гр. София

30.11.2016г.
30.11.2016г.
09.11.2016г.

АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, с оператор „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, гр. Козлодуй 

09.11.2016г.

КЦМ АД, гр.Пловдив, с оператор „КЦМ“ АД, гр. Пловдив

09.11.2016г.

ОРГАХИМ РЕЗИНС АД, гр.Русе, с оператор „ОРГАХИМ РЕЗИНС“ АД, гр.Русе

28.10.2016г

Ф+С-АГРО ООД гр. Две могили, с оператор: „Ф+С-АГРО“ ООД, гр. Русе

28.10.2016г.
28.10.2016г.
24.10.2016г.

Мини открит въгледобив ЕАД, гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, с оператор „МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ“ ЕАД, гр. Перник 

24.10.2016г.

Петролна база „Поликраище“, с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, с оператор Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси .

20.10.2016г.
17.10.2016г.

Орика Мед България АД, град Панагюрище с оператор: „Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище

14.10.2016г.

Е. Миролио ЕАД, гр. Свищов, община Свищов, с оператор: „Е. Миролио“ ЕАД, гр. Сливен 

30.09.2016г.

Складова база "Антон", с. Антон, Софийска област, с оператор Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", гр. София 

30.09.2016г.

„Завод за производство на санитарна арматура", работна площадка Севлиево, с оператор: "Идеал Стандарт - Видима" АД, гр. Севлиево 

14.09.2016г.

„Агрополихим АД, гр. Девня, общ. Девня, област Варна, с оператор: „Агрополихим“ АД, гр. Девня

30.08.2016г.

"Неохим" АД, гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, с оператор: „НЕОХИМ“ АД, гр. Димитровград 

30.08.2016г.
24.08.2016г.
10.08.2016г.
10.08.2016г.

ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ АД с оператор: „ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ“ АД, гр. Кърджали 

03.08.2016г.
03.08.2016г.
01.08.2016г.

Пласментно-снабдителна база „Пловдив“, гр. Пловдив, с оператор „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София 

01.08.2016г.

ЖП-изливно съоръжение за газ пропан-бутан, село Скриняно, община Кюстенил, с оператор „БУЛМАРКЕТ-КЮСТЕНДИЛ“ ООД, гр. Кюстендил    

22.07.2016г.
22.07.2016г.

„Петролна база Варна“ гр.Варна, с операторВарна Сторидж“ ЕООД, гр. Ловеч  

19.07.2016г.

Производствена база и склад за съхранение на взривни материали "Сини вир", с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, с оператор "ЕСКАНА ИНВЕСТ 96" АД гр. Варна  

19.07.2016г.

Инса газ ООД, с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, с оператор "ИНСА ГАЗ" ООД гр. Раковски  

14.07.2016г.

Пристанищен терминал “Росенец“, гр. Бургас, с оператор: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас

08.07.2016г.

Пласментно-снабдителна база Стара Загора“ с. Еленино, община Стара Загора, област Стара Загора

08.07.2016г.

„Технологична помпена станция Ихтиман“, с. Живково, общ. Ихтиман, Софийска област, с оператор „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София

06.07.2016г.

„Пласментно – снабдителна база Русе“, с оператор: ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София

06.07.2016г.

„Пласментно – снабдителна база Карнобат“, с оператор: ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София

06.07.2016г.
06.07.2016г.

„Газоснабдителна (претоварна) станция за пропан-бутан Ви Газ“, с. Бенковски 4201, с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив

23.06.2016г.

„Складово стопанство и пълначен завод за газ пропан-бутан“, район Кремиковци, гр. София, с оператор: „Синергон Петролеум“ ЕООД, гр. София  

21.06.2016г.
16.06.2016г.

Складово стопанство за пропан-бутан“ гр.Добрич, с оператор: "ТОПЛИВО" АД, гр.София  

16.06.2016г.

Складово стопанство за съхранение на пропан-бутан“, гр. Русе, с оператор: „ТОПЛИВО“ АД, гр. София 

16.06.2016г.

Складова база за пропан-бутан“, гр. Костинброд, с оператор: "ГАЗТРЕЙД“ АД, гр. София 

13.06.2016г.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД – основна площадка  гр. Бургас, с оператор: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД, гр.Бургас

30.05.2016г.

Площадка Смядово“, община Смядово, област Шумен, с оператор: „Максам СЕ България“ ЕАД, гр. Габрово

30.05.2016г.

Подземно газово хранилище Чирен“, с. Чирен 3050, община Враца, с оператор: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София

30.05.2016г.
04.05.2016г.
28.04.2016г.

„Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал Агробиохим“, с оператор: „ЗАРА-ГАЗ“ ООД, гр. Стара Загора

08.04.2016г.
25.03.2016г.

„Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан“, гр. Асеновград, кв. Горни Воден, с оператор: „Газтрейд“ АД, гр. София

23.02.2016г.
 „Арсенал“ АД–обособена част складова база „Каракос“, с оператор:  „Арсенал“ АД, гр. Казанлък 
13.01.2016г.
  

 

porachki.gifОбяви за издадени решения за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал.1 от ЗООС

 

22.11.2016г.
26.10.2016г.
27.07.2016г.

 

 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС