ExEA MoEW EEA

Обяви за обществен достъп до доклади за безопастност и издадени решения

Лични средства

porachki.gifОбяви за издадени решения по чл. 116, ал. 2 от ЗООС

 

21.11.2018г.

 

porachki.gifОбяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност

 

29.11.2018г.
02.11.2018г.
19.10.2018г.
26.09.2018г.
27.08.2018г.
30.05.2018г.
30.05.2018г.
30.05.2018г.
28.05.2018г.
15.05.2018г.
26.04.2018г.

ИНСА ОЙЛ ООД, с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив,  с оператор „ИНСА ОЙЛ“ ООД, гр. Раковски

26.04.2018г.

Депо за светли нефтопродукти - Сакса, град Русе,  с оператор „САКСА“ ООД, гр. Долна баня

19.04.2018г.

„Неохим“ АД, гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, с оператор „НЕОХИМ“ АД, гр. Димитровград

14.03.2018г.
01.03.2018г.
09.02.2018г.

Склад за препарати за растителна защита, гр.София, с оператор „ОЙРОЛОГ“ ЕООД, гр. София

09.02.2018г.

Склад за препарати за растителна защита, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, с оператор „Ойролог“ ЕООД, гр. София

09.02.2018г.

Площадка Смядово, община Смядово, област Шумен, с оператор „Караш Инвест“ ООД, гр. Габрово

09.02.2018г.

Склад за препарати за растителна защита – Русе“, гр. Русе, с оператор „ОЙРОЛОГ“ ЕООД, гр. София

24.01.2018г.

Петролна база „Сливен“, с оператор ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“, гр. София

  
 

porachki.gifОбяви за издадени решения за процедури по одобряване на доклади за безопасност на предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал

 

19.12.2018г.
05.12.2018г.
10.10.2018г.
30.08.2018г.
16.08.2018г.
18.07.2018г.
26.06.2018г.
22.06.2018г.
07.06.2018г.
08.05.2018г.
28.03.2018г.
08.03.2018г.
01.03.2018г.
21.02.2018г.
02.02.2018г.
26.01.2018г.
17.01.2018г.
08.01.2018г.

 

 

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност-архив 2017г.

Обяви за издадени решения по чл. 116, ал. 2 от ЗООС - архив 2017г.

Обяви за издадени решения за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал.1 от ЗООС - архив 2017 г. 

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност - архив 2016 г.

Обяви за издадени решения за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал.1 от ЗООС - архив 2016 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС