ExEA MoEW EEA

Лични средства

Обяви за обществен достъп до доклади за безопасност и издадени решения-архив-17

porachki.gifОбяви за издадени решения по чл. 116, ал. 2 от ЗООС

 

21.12.2017г.

 

porachki.gifОбяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност

 

13.11.2017г.
13.11.2017г.
02.10.2017г.

Пласментно-снабдителна база Илиянци, гр. София, Столична община, с оператор „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София 

18.09.2017г.
01.08.2017г.
Пласментно-снбдителна база "Аспарухово" 9260 с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна, с оператор „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 1303 гр. София, бул. „Тодор Александров“ №42 
30.06.2017г.
30.06.2017г.
 АЛЕЛ ЕООД, гр. Кюстендил, общ. Кюстендилс оператор: „АЛЕЛ“ ЕООД, гр. София 
30.05.2017г.
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, с оператор „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, гр. София 
26.05.2017г.
19.05.2017г.

КАЛЦИТ АД, гр. Асеновградс оператор "КАЛЦИТ" АД, гр. Асеновград 

25.04.2017г.

Завод „Миджур“, с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, с оператор: „ВИДЕКС“ АД, гр. София 

25.04.2017г.
05.04.2017г.

ИНСА ОЙЛ ООД, с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, с оператор "ИНСА ОЙЛ" ООД, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив 

13.03.2017г.

Складова база за съхранение на амониева селитра. гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, с оператор "Заводски строежи Марица изток" АД, гр. Стара Загора 

01.02.2017г.
09.01.2017г.
  
 

porachki.gifОбяви за издадени решения за процедури по одобряване на доклади за безопасност на предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал

 

19.12.2017г.
30.11.2017г.
29.11.2017г.
15.11.2017г.
09.11.2017г.
24.10.2017г.
10.10.2017г.
02.10.2017г.
14.09.2017г.
07.09.2017г.
21.08.2017г.
02.08.2017г.
26.07.2017г.
19.06.2017г.
06.06.2017г.
25.05.2017г.
11.05.2017г.
27.04.2017г.
20.04.2017г.
12.04.2017г.
22.03.2017г.
16.03.2017г.
01.03.2017г.
03.01.2017г.

 

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност-архив 2017г.

Обяви за издадени решения за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал.1 от ЗООС - архив 2017 г. 

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност - архив 2016 г.

Обяви за издадени решения за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал.1 от ЗООС - архив 2016 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС