ExEA MoEW EEA

Обяви за обществен достъп до доклади за безопастност и издадени решения

Лични средства

porachki.gifОбяви за издадени решения по чл. 116, ал. 2 от ЗООС 

porachki.gifОбяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност  

 

Дата
Обява
Заявление
08.11.2023

„АЛЕЛ“ ЕООД, гр. Кюстендил, с оператор: „АЛЕЛ“ ЕООД, гр. София

„АЛЕЛ“ ЕООД
27.10.2023

„ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД, гр. Луковит, с оператор: „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД, гр. София


12.10.2023

„ЕЛ БАТ“ АД, гр. Долна баня, с оператор: „ЕЛ БАТ“ АД, гр. Долна баня

18.08.2023

„Склад за препарати за растителна защита – София“, гр. София с оператор: „Ойролог“ ЕООД, гр. София

28.02.2023

„Складово стопанство и пълначен завод за газ пропан-бутан, гр. София“ с оператор: „Синергон Петролеум“ ООД, гр. София


17.02.2023

„Складова база-Бозалан-производство на специална продукция гр. Сопот“ с оператор: „Трансармъри“ ООД, гр. София

20.12.2022

„ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Търговище с оператор: „ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Търговище


 

porachki.gifОткрит обществен достъп до проекти на решения по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС

 

Дата
Обява
Проект на Решение
06.11.2023 г.

„Складово стопанство и пълначен завод за газ пропан-бутан“, гр. София с оператор „Синергон Петролеум“ ООД, гр. София

 

14.09.2023 г.

„Петролна база-Сакса“, гр. Нови Искър, с оператор „Сакса“ ООД, град Долна баня

 

08.06.2023 г.

„Производство на специална продукция“, гр. Сопот с оператор „Трансармъри“ ООД, град София

 

11.04.2023 г.

„ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Търговище, с оператор „ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Търговище

 

14.03.2023 г.

 

27.02.2023 г.

 


porachki.gifОбяви за издадени решения по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС 


Наименование на оператора и предприятието (в т.ч. адрес на управление на оператора и адрес на предприятието)
№ на Решение на изпълнителния директор на ИАОС
Дата на решение на изпълнителния директор на ИАОС Решение на изпълнителния директор на ИАОС (като прикачен файл) Дата на влизане в сила на Решението Дата на обжалване на решението

“Петролна база-Сакса“, гр. Нови Искър, с оператор „Сакса“ ООД, гр. Долна Баня

Решение  № 235-А1/2023 г.

06.10.2023 г.

“Петролна база-Сакса“

27.10.2023 г.

 

"Производство на специална продукция“, гр. Сопот с оператор "ТРАНСАРМЪРИ“ ООД, гр. София

Решение № 253-А0/2023 г.

06.07.2023 г.

"Производство на специална продукция“

21.07.2023 г.

 

„Складова база за съхранение на минерални торове“, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе с оператор „Бореалис Л.А.Т. България“ ЕООД, гр. София

Решение № 179-А1/2023 г.

 08.06.2023 г.

„Складова база за съхранение на минерални торове“

 28.06.2023 г.

 

 

porachki.gifОбяви за издадени решения за процедури по одобряване на доклади за безопасност на предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал

 

12.10.2023 Издадени решения
06.07.2023 Издадени решения
13.06.2023 Издадени решения
10.05.2023 Издадени решения
20.04.2023 Издадени решения
11.04.2023 Издадени решения
06.04.2023 Издадени решения
28.03.2023 Издадени решения
01.03.2023 Издадени решения
23.02.2023 Издадени решения
22.02.2023 Издадени решения
21.12.2022 Издадени решения

 


  

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност-архив 2022 г. 

Обяви за издадени решения по чл. 116, ал. 2 от ЗООС - архив 2022 г.  

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност-архив 2021 г. 

Обяви за издадени решения по чл. 116, ал. 2 от ЗООС - архив 2021 г.  

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност-архив 2020 г. 

Обяви за издадени решения по чл. 116, ал. 2 от ЗООС - архив 2020 г.  

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност-архив 2019 г. 

Обяви за издадени решения по чл. 116, ал. 2 от ЗООС - архив 2019 г.  

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност-архив 2018 г. 

Обяви за издадени решения по чл. 116, ал. 2 от ЗООС - архив 2018 г. 

Обяви за издадени решения за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал.1 от ЗООС - архив 2018 г. 

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност-архив 2017 г.

Обяви за издадени решения по чл. 116, ал. 2 от ЗООС - архив 2017г.

Обяви за издадени решения за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал.1 от ЗООС - архив 2017 г. 

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасност - архив 2016 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Сигнали по ЗЗЛПСПОИН


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Вход


Забравена парола?

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Сигнали по ЗЗЛПСПОИН


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Вход


Забравена парола?

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС