ExEA MoEW EEA

Комплексни разрешителни

Лични средства

Архив на годишните доклади по околна среда на операторите от 2007 г. до 2012 г.

Архив на годишните доклади по околна среда на операторите от 2013 г.

Годишни доклади по околна среда на операторите 

 

РИОСВ Оператор Годишни доклади за 2014 Годишни доклади за 2015  Годишни доклади за 2016
Годишни
доклади
за 2017 
Годишни
доклади
за 2018
Годишни
доклади
за 2019
Годишни
доклади
за 2020
Годишни
доклади
за 2021
Благоевград „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр. КРЕСНА 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, София, Пивоварна Благоевград 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Гоце Делчев 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Сандански 2014 2015  2016 2017 2018 2019
Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда 2017 2018 2019 2020
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ЮГОЗАПАДЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН “ИХТИМАН” КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ПЕТРИЧ” 2014, приложение 2015  2016
Регионална система за управление на отпадъци, регион Благоевград - I-ви етап 2020
Бургас "Лукойл Нефтохим Бургас" АД 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
“БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД, гр. Камено 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020

“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО”  В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”, с. Братово 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 2014 2015    2016 2017
„Керамика Бургас” АД 2014 2015    2016 2017 2018 2019 2020
“Промет стиил”АД 2014 2015    2016 2017 2018 2019 2020
„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас  2014 2015    2016 2017 2018 2019 2020
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново” 2014 2015    2016 2017 2018 2019 2020
“СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД - гр. Бургас, площадка с. Добромир 2014 2015    2016 2017 2018 2019 2020
"Свинекомплекс Крумово Градище" АД 2014 2015    2016 2017 2018 2019 2020
"Свинекомплекс Зимен" АД 2014 2015    2016 2017 2018 2019 2020
„ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД 2020
“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” – ЕАД

2014Таблици.xls

Велико Търново “СИБИ”ООД - гр. Севлиево 2014 2015  2016   2017 2018 2019 2020
РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА, ВКЛЮЧВАЩО ПЪРВИ УЧАСТЪК 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
Фондрима и Ко ЕООД, гр. Златарица 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
Регионална система за управление на отпадъците 2014 2015   2016   2017 2018 2019 2020
„Ником 97” АД - гр. В. Търново 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
"Свилоза" EАД - инсталация за производство на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина 2014 2015   2016   2017 2018 2019 2020
"Свилоза" АД - депо за опасни и неопасни отпадъци 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
“ТЕЦ Свилоза” АД - гр.Свищов 2014 2015   2016  
“Е. Миролио” ЕАД, град Сливен, площадка гр.Свищов 2018 2019 2020
"ЛУКЕТИ” ЕООД 2014 2015   2016  2017 2018
“ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ” АД 2014 2015   2016  
“ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново 2014 2015   2016   2017 2018 2019 2020

„ДЕПО ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СГУРИЯ, ШЛАКА, ДЪННА ПЕПЕЛ ОТ КОТЛИ И УВЛЕЧЕНА ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ” - “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица

  2015 2016  2017 2018 2019 2020
“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица 2014 2015    2016  2017 2018 2019 2020
„Свилоза ЯРН” ЕООД, гр.Свищов 2014 2015   2016  2017 2019
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, завод за производство на санитарна керамика 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Севлиево 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Градница 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол”, гр. Севлиево 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД с.Бутово 2014 2015    2016 2017 2018
“Геран”99 ООД 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
"ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ" ООД 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
„ИНТЕРИОР ГЛАС” ООД гр. Елена 2014 2015   2016 
„Консорциум Агробизнес” АД 2014 2015    2016 2017 2018 2019 2020
РАПИД ОЙЛ ИНДУСТРИ ООД 2014 2015   2016 
"БИЛЯНА" ООД с.Българско Сливово 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
"ЕНИГМА ИНВЕСТ "АД гр.София 2014 2015   2016  2017
"Велпа-91'' АД, гр. Стражица 2014 2015   2016   2017 2018 2019 2020
"Еко Инвест-2008" ЕООД   2015  2016  2017 2018 2019 2020

 "ЖИНТ - ЖИBKA ПABЛEBA" ET

 2016 2017 2018 2019 2020
Бронз OOД, гр. София, производствена база гр. Д. Оряховица 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
ЗП "Калина Широкова" - Инсталация за интензивно отглеждане на птици (кокошки и носачки) 2017 2018 2019 2020
„ЕКСПО-ХК“ ЕООД - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ - БРОЙЛЕРИ 2018 2019 2020
 КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, площадка Велико Търново 2019 2020
"Фураж Росица" ЕАД, гр. Разград 2018 2019 2020
Варна “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня 2014 2015 2016  2017 2018 2019
2020
"ТИ АЙ МЕТЪЛС" ЕАД, гр. Варна, площадка гр. Девня 2017 2018

"Недко Недков" - Биогаз - Овчарово ЕООД

2018 2019 2020
ЕТ “ИВОН 2 – Ивелин Христов” 2016 2017 2018 2019 2020
"Олива" АД 2020

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик

  2015 2016  2017 2018 2019 2020
«Депо за фосфогипс в местността «Дренака» с оператор “АГРОПОЛИХИМ” АД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД, гр.Варна 2015   2017 2018 2019 2020

„Поддържане чистотата на морските води” АД, гр. Варна, район „Аспарухово“

2017 2018 2019 2020
ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА»ЕАД  2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
“БИО ГОРИВА ВАРНА” ООД, гр. Аксаково 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
“АГРИ СС” ЕООД, гр. Ген. Тошево 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“Агро Сип” ООД  2020
“АЯКС-1” ООД, гр.Димитровград - Свинекомплекс на „АЯКС-1“ ООД, с. Козлодуйци 2019 2020
ДЗЗД Керамичен завод “Разделна”
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Кардам” 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Провадия” 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„ДЕВЕН” АД, гр. Девня 2014 2015   2016 2017
„Девня Цимент” АД град Девня 2014 2015  2016 
„Керамик ГТ” АД, гр.Генерал Тошево 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
"МЕТАЛ” АД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“Полимери” АД Девня - Девненска промишлена зона 2014 2015  2016 
“Солвей Соди” АД 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
Експлоатация на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД–(КР-538) 2018 2019 2020
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав   2015  2016  2017 2018 2019 2020
Депо за неопасни отпадъци – Сгурошламоотвал „Падина” на “Солвей Соди” АД 2014  
“СТАРТ” АД гр.Добрич 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
Депо за неопасни отпадъци на гр.Добрич при с.Богдан 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“ТЕЦ Варна” ЕАД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик Чаир" на “ТЕЦ Варна” ЕАД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“ТРЕЙД” ООД – гр.Добрич 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
„Екарисаж-Варна” ЕООД 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207, землище с. Въглен, Община Аксаково 2016 2017 2018 2019 2020
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково” 2014 2015    2017 2018 2019
2020
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 1, с. Дончево 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 2, с. Дончево 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
БЕЛСУИН” ООД, с.Септемврийци - област Добрич 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
"Свинекомплекс Брестак" АД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“МТГ ДЕЛФИН” АД, гр. Варна, площадка в землището на гр. Белослав 2018 2019 2020
“Манекс сън” АД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
Скрап металс С. М.“ ЕООД  2019 2020
Враца “Екопроект” ООД
(Регионално депо за твърди битови отпадъци)
2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020 2021
„МЕЙ-ТУ“ ЕООД гр Враца   2015 2016  2017 2018
„Метизи“ АД, гр. Роман 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
"Холсим" АД 2014
“Вратица - Враца”АД 2014 2015  2016  2017 2018 2019
“Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Враца 2016 2017 2018 2019
“Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Мездра 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2021
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа” – гр. Оряхово 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020 2021
“СВ-Феникс” ЕООД, гр. Криводол
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Мизия 2014   2019
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй 2014 2015   2016 2017 2018 2020 2021
“Завод за хартия” АД гр. Мизия
„АСК-БУЛ" ЕООД 2020 2021
Монтана “Берг Монтана Фитинги” АД 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020
„БУЛГАРПЛОД СОФИЯ”АД - Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
”Ви Вас Цинк” ЕООД 2018 2019 2020
„ИГАЛ” ООД 2014 2015   2016 2017
Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал „Видахим” АД 2014 2015   2016 2017 2018 2019
«Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци,Берковица, Лом, Чипровци, Г. Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм», С. Крапчене 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020
«Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене" 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
”Монбат” АД 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
“ФАУСТИНА ГРУП”ООД с. Д-р Йосифово обл. Монтана 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„ВИДАХИМ” АД гр. ВИДИН 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„Стройкерамика” ООД - Монтана 2014 2015 2016  2017 2018 2020
„ЕМКО“ ООД, гр. София, площадка гр. Монтана 2017 2018 2019 2020
„Акма Трейд Лимитид“ ЕООД 2020
„Денирвел” ЕООД, гр. Монтана 2014 2015  2016  2017
Плевен “НОРА” АД, Ловеч 2014 2015   
„Клеърс” ЕООД 2018 2019 2020
„АВТОРЕАЛТЕХ” ЕООД, гр. Ловеч 2019 2020
„ЧЕФИ 2011“ ЕООД  2019 2020
„СПХ Инвест” АД, гр.Славяново;общ.Плевен; 2019 2020
ЕТ „БоКо-БОРЯНА КОСТАДИНОВА“ 2017 2018 2019 2020
„КАНАРИНИ” ЕООД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„ФЕНИКС ИНВЕРС”ООД, гр.Ловеч, площадка № 1 2014 2015  2016  2017 2018
„СТАРТКЕРАМИК” ООД - с. Александрово 2014 2015  2016  
Регионален център за управление на отпадъците – Луковит     2016  2017 2018 2019 2020
„Винербергер ЕООД (Керамичен завод, гр. Луковит – инсталация за изработване на керамични изделия) 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„ДЖИ ЕФ ЕФ” АД е собственик на Завода за хартия в с. Черковица, общ. Никопол 2014 2015  2016  2017
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„ВТПГ - Консулт” ООД - Керамична фабрика с. Дерманци
„КЕРАМИКА ГРУП” ООД 2020
„Осъм” АД 2020
„Българска Петролна Рафинерия” ЕООД - гр. Плевен, Западна индустриална зона 2 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„СЛАВЯНА”АД - гр.Славяново, общ. Плевен 2015 2016   2017 2018
"Хибриден център по свиневъдство" АД 2016 2017 2018 2019 2020
„ТЕРА” АД – Червен бряг 2014 2015  2016   2017 2018 2019
„Златна Панега Цимент”АД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
"ЕЛМАЗ" ООД - с. Баховица 2015  
„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020
„Рафинерия Плама’’АД - гр.Плевен, Западна индустриална зона 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД 2014 2015  2016   2017 2018 2019 2020
„Рубин Трейдинг” АД 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020

Регионална система за управление на отпадъците в регион левски (Никопол), обслужваща общините Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени

    2016  2017 2018 2019 2020
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митриполия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци” 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„ПОЛИХИМ СС” ЕООД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„ПИЛИГРИМ – ГМ” ЕООД 2014 2015  2016  2017
„Трояинвест” ООД, гр. Троян
Пазарджик “БИОВЕТ” АД - гр. Пещера 2014 2015 2016 2017 2018 КР28 - 2019/ КР571 - 2019 КР419 - 2020/ КР571 - 2020

КР419-2021

КР571-2021

Община Пазарджик „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”     2016  2017 2018 2019 2020 2021
„АРГУС-С” ООД, гр. Пазарджик, площадка с. Мало Конаре 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
„Промишлени системи“ ООД гр. Пазарджик 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ди Ес Смит България АД 2018 2019 2020 2021
Регионално депо за битови отпадъци «Панагюрище» за общините Панагюрище и Стрелча 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
„БИОВЕТ” АД - гр. Пещера, когенерираща инсталация 2014 2015  2016  2017 2018 2019 КР28 -2020 КР28-2021
„АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД гр. ПАНАГЮРИЩЕ 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
ЗП "Неджми Хюсеин Хюсеин", плащадка с. Синитово 2019 2020 2021
„Свиком” АД, гр. Пазарджик 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021
„Братя Ангелови” ООД, гр. Пещера 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
„ИЛМА ИЛ” ООД, гр. Пазарджик 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
“EЛХИМ – ИСКРА” АД - гр.Пазарджик 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
Дуропак - Тракия АД 2014 2015  2016 2017
"Панагюрска медна компания" ООД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
Завод за хартия - БеловоАД     2016 2017 2018 2019 2020 2021
“ОГНЯНОВО К” АД, ВАРОВ ЗАВОД ”ОГНЯНОВО” 2014 2015  

„Людон транс“ ЕООД

2017 2018 20192019 2020 2021

Грийнбърн ЕООД

2018 2019 2020 2021
Пловдив "КЦМ" АД 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
ЕТ “ДАП - 91–Деян Павлов”   2015  2016 2017 2018 2019 2020
“Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци-I ви и II ри етап” на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА КЦМ АД, ПЛОВДИВ 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
„ЕТ Ангелов-Иван Ангелов“, гр. Пещера 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
„ВИНПРОМ ПЕЩЕРА“ АД 2014 2015  2016  2017
„КАМЕНИЦА” АД, гр. Пловдив 2014 2015  

„ИПО” ООД, гр. София

2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
"Юпитер 05” ООД, гр. Пловдив 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
„ВП Брандс Интернешънъл“ АД 2018 2019 2020
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност «Паша махала» 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„Депо за неопасни отпадъци” и „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” - с. Шишманци 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
"Агрия" АД 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
“ИНСА ОЙЛ” ООД 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
"Дружба стъкларски заводи" АД 2014 2015  2016  2017 2018
“Топлофикация Пловдив” ЕАД,

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД, 

ОЦ ”Пловдив-Юг”
2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“Топлофикация Пловдив” ЕАД, ТЕЦ “ Пловдив Север” 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
АЕРКОК ООД, гр. Шумен 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
ЕТ” Андип 92 – Андрей Павлов –АНДРЕАНА ПАВЛОВА” 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
Калцит АД, гр. Асеновград - Промишлена зона “Север” 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
“Марицатек” АД, гр. Пловдив 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
“Mонди Стамболийски ‘’ЕАД гр. Стамболийски 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
„ВЕЛДИ – 1“ ООД 2017 2018 2019 2020
"БиЕй Глас България" АД 2019 2020
„ПЪЛДИН ГАЗ” ООД с. Войводиново
Перник СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД - гр. Перник 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци (ДИО) на “Стомана Индъстри” АД, гр.Перник 2017 2018 2019 2020 2021
“Леяро Ковашки Машиностроителен комплекс” ЕООД, гр.Радомир, Индустриална зона   2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Регионално депо за неопасни отпадъци «Тева» за общините – Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
„САМАРТ-58” АД 2014  
„Аифорос България” ЕАД 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
“ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с.Каменик 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
„ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с. Големо село 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
“Галко” АД, гр. Радомир 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”БАГРЕНЦИ” 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
2021
“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”ДРАГОВИЩИЦА” 2014 2015  2016 
"Колхида Метал" АД - гр. Перник 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
“РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД 2014  

„ТИБ САЛДАРЕ“ ООД

2017 2018 2019 2020 2021
“Топлофикация – Перник” АД, ТЕЦ “Република” 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
“Топлофикация – Перник” ЕАД, Сгуроотвал „Кудин дол” е разположен южно от ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
“Топлофикация – Перник” ЕАД, Сгуроотвал „7-ми септември” е разположен южно от ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
"АК ЕЛЕКТРИК" АД, гр. Радомир 2017 2018 2019 2020 2021
ЕТ “Валентин Георгиев – Валдис” 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
Русе “БИОВЕТ” АД – клон Разград 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020 2021

„СИНЕРЖИ ГРУП“ ООД

2019 2020 2021
"Рикота - 4" Силвия Симеонова   2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021

„Детелина-08“ ЕООД, град Ветово

2017 2018 2019 2020 2021
„ДЕНИМАЛ” ООД, с. Лъвино, общ. Исперих 2017 2018 2019 2020
„БИОПРОДУКТ“ ООД, с. ТЕТОВО     2016  2017 2018 2019 2020
"Балканцик" АД 2014 2015  2016   2017 2018 2019 2020
"Русе - Кемикълс" АД гр. Русе 2014  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021

“АА-ФАРМА” ЕООД -  – с. Шуменци, община Тутракан - Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери)

2017 2018 2019 2020 2021

„ЕКОПРОДУКТ” ЕООД - с.Ветрен

2017 2018 2019 2020 2021

„ЕКОПРОДУКТ” ЕООД - с. Попина

    2016  2017 2018 2019 2021
„Екогалваник” ЕООД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021

„ЕДЖИ ЕМ” ЕООД

    2016 2017 2018 2019 2020 2021
„ЕЛ ДЖИ 15“ ЕООД, гр. София 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“ИКОМЕТ” ЕООД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“МЕТАЛ” ЕООД ЛОЗНИЦА 2014 2015    2017 2018
„Нарсел“ ЕООД, село Лъвино 2017 2018 2019 2020
„НЕПАЛ-10” ООД – с. Лозница, община Разград 2014  2015  2016  2017 2018 2019 2020
“Оберьостерайхише биодизел - България” ЕООД, гр.Русе 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
“ПИЛКО” ЕООД - Птицекланица - гр. Разград

2014 2015  2016  2017 2018 2019
"Язошефи" ООД - с. Смирненски 2017 2018 2019 2020
"СЕТ" АД - гр. Русе 2014 2015  2016 
СД "Марвас -90-Френкеви С-ИЕ" 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“КОМФОРТ” ООД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
“АГРОСПЕКТЪР ИНВЕСТ” АД
“АГРОТАЙМ” ООД - ИСПЕРИХ 2014 2015  2016   2017 2018 2019 2020
“Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
"АВИС" ЕООД, град Брестовене 2017 2018 2019 2020
"АВИС" ЕООД, град ЗАВЕТ 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
„КАРАС“ ООД, гр. Глоджево 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„МЕМОТРЕЙД“ ЕООД, с. Бели Лом 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„ГРАДУС-98” АД - Площадка: Червена вода, област Русе („БИСЕР ОЛИВА-98” АД) 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
„ГРАДУС-98” АД - Площадка: Средна кула, област Русе („БИСЕР ОЛИВА-98” АД) 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
“СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД, с. Бръшлен 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„ЕКОН 91” ООД 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020
„ГАЛИСМАН” АД - площадка Брестовене
„ГАЛИСМАН” АД - площадка Сушево
“Свинекомплекс Голямо Враново Инвест” АД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“ХАН АСПАРУХ” АД – гр. ИСПЕРИХ 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - с. Липник 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - с. Киченица 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - землище на с. Киченица, Северна индустриална зона 2018 2019 2020
“ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - с. Чуковец 2018 2019 2020
„Лубрика” ООД – Русе 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020
“Полисан” АД 2014 2015  2016  2017
„Мегахим” АД, гр. Русе 2014 2015 2016  2017 2018 2019
“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД село Николово, общ. Русе, обл. Русе 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините: Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака 2018 2019 2020
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян 2014 2015  2016  2017 2018 2019
“Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” 2014  2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021
„КЕРОС БЪЛГАРИЯ” EАД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
”Амилум България” ЕАД 2014 2015  2016  2017 2018 2019
“Депо за неопасни отпадъци” - Сгуроотвал на "Топлофикация - Русе" АД - ТЕЦ "Русе - Изток" 2014 2015 2016  2017 2018 2019
"Грийнбърн" ЕООД 2017 2018 2019 2020 2021
“ТРУД” АД - Русе 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
“СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК” ООД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“Нубиола България” ООД
“Оргахим Резис” АД, гр. Русе 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“Топлофикация - Русе” ЕАД; ТЕЦ “Русе - Изток”. 2014 2015  2016  2017 (Приложения) 2018 2019 2020
Екотрейдметал ЕООД, площадка г. Силистра 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020

ЕМАКС ООД, Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут, Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци, гр. Силистра

2014  2015  2016  2017 2018 2019 2020

„КО И БО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД

2017 2018 2019 2020 2021

„ПИЛНЕКС“ ЕООД

2017 2018 2019

“МОНТЮПЕ” ЕООД, гр. Русе

2014   2015  2016  2017 2018 2019 /допълнение 2020

„КАМЕНОВСКО ПИЛЕ“ ЕООД, с. Каменово

2020

"Новал 1" ЕООД

2020

"АДМ Разград" ЕАД  - гр. Разград

2020

София

обект „Керамичен завод” – гр. Ботевград 2015   2019 2020

АЛМАГЕСТ АД, пл. с. Веринско, общ. Ихтиман

2014  2015   2016  2017 2018 2019 2020
„ВДК-1” ЕООД 2014 2015   2016  2017 2018 2019

„Шамот Ел Пе 2007” ООД

    2016  2017 2018 2019 2020
''Бул Био - НЦЗПБ'' ЕООД 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020

“Г.М.” ЕООД

2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020 2021
“Меридиан 29” ЕООД, с. Осиковица, община Правец, област София 2014 2015  2016   2017 2018 2019 2020
СТАМ ТРЕЙДИНГ АД, гр.София 2014 2015   2016 2017 2018 2019
"САМ ТРЕЙДИНГ 2008” ЕООД 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
"ТАМАРА 2009” ООД, с.Опицвет, община Костинброд 2014   2016 2017 2018 2019
"Сержани" ООД 2014 2015    2016 2017 2018 2019 2020
“Булгартрансгаз” ЕАД - Компресорна станция Ихтиман 2014 2015   2016  
“Био Еко Тех” ЕООД 2014  
„Ел Бат” АД 2014 2015   2016  2017 2018 2019
„СОФИЯ МЕД” АД 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
ЕТ„Маримекс-Мариян Иванов” 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
,,Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община - ,,Депо за неопасни отпадъци ,,Садината‘‘ 2014 2015   2016   2017 2018 2019 2020
Инсталация по "Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване" 2014 2015   2016  2017 2018 2019
“ГудМилс България” ЕАД, гр. София 2014 2015   2016   2017 2018 2019 2020
ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД град СОФИЯ 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
„ВМВ-Метал”-ЕООД-Ихтиман 2014 2015 2016   2017 2018 2019
“Би Ей Глас България” АД 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
"ОГНЯНОВО К" АД, ЗНХВ "ПУКЛИНА" 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД, гр. София 2017 2018 2019 2020
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД 2014 2015   2016   2017 2018 2019 2020
“Топлофикация София” EАД, ОЦ “Люлин” 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
“Топлофикация София” АД - ОЦ “Земляне” 2014 2015   2016   2017 2018 2019 2020
“Топлофикация София” АД - ТЕЦ “София” 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
„Топлофикация София” ЕАД, Обект ТЕЦ „София-Изток 2014, приложение 2015   2016  2017 2018 2019 2020
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин, с. Горна Малина 2014 2015   2016  2017 2018 2019
„Костинброд Еко“ АД - „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини” 2014 2015  2016  2017 2018 2019
Депо за неопасни отпадъци Суходол І-ри етап 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020
Депо за неопасни отпадъци Суходол ІІ-ри етап 2014 2015  2016  2017 2018 2019

„Костенец Пейпър Мийл” ЕАД

 2014  2015 2016 2017 2018 2019
„Джиев” АД,  гр. Костинброд 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„Рестийл“ ЕООД 2014 2015   2016  2017 2018 2019
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман 2017 2018 2019
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, челопеч, Антон и Копривщица” 2017 2018 2019 2020
“Депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе” 2014   2016 2017 2018 2019 2020
Инсталация за биологично третиране на площадка "Хан Богров" 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020
„СТИЙЛ КОЛЕКТ” ЕООД, гр. София 2020
Стара Загора Брикел - 

Депо за неопасни производствени отпадъци, включващо: Клетка 1;
Клетка 2; Клетка 3; Клетка 4; Клетка 5, с оператор

2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
Брикел - 

Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална
топлинна мощност 510MWt, гр. Гълъбово

2018 2019 2020
„Лемприер Уул” ЕООД, гр. Сливен  2016  2017 2018 2019 2020
„БалБок Инженеринг” АД гр. София 2014 2015 2016   2017 2018 2019 2020

КАСТАМОНУ България АД

    2016  2017 2018 2019 2020
„Джени груп” ЕООД гр. Сливен 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
„Пивоварна Загорка” АД 2014 2015 2016  2017 2018 2019

„Лора - 2004” EООД, Птицеферма с. Маджерито, община Стара Загора

2017 2018 2019 2020
"Екофарм-2005" ЕООД, с. Панаретвци 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
"Фармпро" ООД 2018 2019 2020
„Градус – 1“ ООД, гр. Стара Загора, кв. «Индустриален», Птицекланица «Градус» 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
„“ГРАДУС – 3” АД ГР. СТАРА ЗАГОРА; ФУРАЖЕН ЗАВОД ГР. НОВА ЗАГОРА 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3” АД 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
„БИОИНВЕСТ” ЕООД, гр. Стара Загора
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „НАСИПИЩЕ МЕДНИКАРОВО” НА “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГР. РАДНЕВО 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „ОБЕДИНЕНИ СЕВЕРНИ НАСИПИЩА” НА “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГР. РАДНЕВО 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа   2016 2017 2018 2019 2020
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД   2015  2016  2017 2018 2019
ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД 2014 2015 2016   2017 2018 2019 2020
“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД филиал “ТЕНЕВО” 2014 2015 2016   2017 2018 2019 2020
“Ембул Инвестмънт” 2014 2015 2016   2017 2018 2019 2020
“Прогрес” АД 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
"Ремотекс - Раднево" ЕАД 2016 2017 2018
"Ямболен" АД, гр. Ямбол 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
“Ей И Ес Марица Изток 1” ЕООД 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
Депо за сгуропепелина и гипс от Тец “Ей И Ес-Зс Марица Изток 1” ЕООД 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
“Аякс-95”ООД, гр. Димитровград 2014 2015 2016   2017 2018 2019 2020
“Аякс-1” EООД, гр. Димитровград 2014 2015 2016   2017 2018 2019 2020
“Арсенал” АД, Завод 3 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
“Арсенал” АД, Завод 4 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
"Панхим" ООД 2014 2015 2016   2017 2018 2019 2020
“Керамична къща Стралджа“ ЕООД 2014 2017 2018
“Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово” 2014 2015 2016   2017 2018 2019 2020

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН” ЕАД

  2015 2016  2017 2018 2019 2020
“КОЛХИДА – СЛИВЕН” АД 2014 2015 2016   2017 2018 2019
2020
”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА, КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ЛОЗЕНЕЦ” 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА, КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “СТРАНДЖА” 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
Е.МИРОЛИО ЕАД, девизия Лана, гр. Сливен 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
Е.МИРОЛИО ЕАД, град Сливен, площадка гр. Ямбол 2014 2015 2016  2017 2019 2020
„Керам инвест” АД – гр. Сливен 2014 2015 2016  2017 2018 2019
“РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
“СВИКОМ” ЕООД, ГР. СЛИВЕН 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
„Градус-1” ООД Стара Загора, Птицеферма Зимница, с. Зимница, общ. Ямбол 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
„Градус 1” ООД гр. Панагюрище, Птицеферма Ягъч, общ. Чирпан 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
„Градус-1” ООД, Птицекомбинат „Ямбол”, с. Безмер и с. Болярско, общ. Тунджа 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
ЕТ „Градус - Иван Ангелов 55”, с. Баня 2014 2015 2016  2017 2018
„ГОЛД ФАРМ 91“ ЕОООД, гр. Стара Загора 2019 2020
„Милениум 2000” ООД, Птицекомбинат Чирпан, с. Рупките, общ. Чирпан 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
„Минералкомерс” АД 2017 2018 2019 2020
„Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, обслужващ общините Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел Баня и Раднево, с. Ракитница 2018 2019 2020
“Топливо 2”  ЕООД  2019 2020
"П.С.В. Груп" ООД, общ. Раднево 2014
Смолян „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча , Борино и Девин „ 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки 2014  2015 2016 2017 2018 2019  2020
„Регионално депо за неопасни отпадъци за община Мадан 2014  2015 2016 2017 2018 2019  2020
„Регионално депо за неопасни отпадъци за община Рудозем 2014  2015 2016 2017 2018 2019  2020

„КОКОИМПЕКС” ООД, гр. Смолян

2018 2019 2020
Шумен “Енергия” АД, гр. Търговище
("ЕнерСис" АД )
2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„ДЕМИРТАШ“ ООД   2016 2017 2018 2019 2020 2021
ЕТ "Милена Митова"   2015 2016 2017
"Рока България" АД 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
"Карлсберг България" АД, гр. София 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
СД "КВИНС - АРГО и СИЕ" - гр. Лозница 2014 2015   2016  2017 2018 2020 2021
"АЛМЕД" ООД - гр. Нови пазар 2014 2015   2016  2017 2018 2019 2020 2021
"БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК" ООД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021

„ЗГП България” АД, гр. Пловдив

 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
“Максам СЕ България " ЕАД – Производство Смядово
“Бряг - СК" ЕООД, гр. Варна 2014 2015   2016 2017 2018 2020 2021
“Ескейп груп" ООД, гр. Търговище 2014 2015   2016 2017 2018 2019
"Хибриден център по свиневъдство" АД - гр. Шумен 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2021
АЛКОМЕТ АД 2014 2015   2016 2017 2018 2019
„ГУЖЕР КОМЕРС“ ЕООД 2017 2018 2020 2021
“Брамас – 96” АД 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
„Ново стъкло” ЕАД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
Кооперация “Прогрес – 94” гр. Опака
“Родна индустрия – Попово” ООД 2014 2015  2016  2017 2018
“РОДОПА ШУМЕН 1884” АД гр. София
"Тетрахиб" ЕАД - гр. Шумен 2014 2015  2016  2017 2018
”Братя Томови”АД, гр.Попово,обл.Търговище 2014 2015  2016  2017 2018
“Чугунена арматура България” - Гр.Враца, клон Попово 2014  
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово” - Община Търговище 2014 2015  2016  2017 2018 2019
“ХАН ОМУРТАГ” АД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“ЕКОМАКС“ ООД 2014 2015  2016  2017 2018 2020
"КАМЧИЯ" EАД, град ШУМЕН 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
МАР – КРАФТ ООД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Върбица и Котел 2014 2015  2016  2017 2018 2019
"ТИТАН БКС" гр. Шумен - Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Каолиново, Хитрино, Каспичан Венец, Нови пазар 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
“Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Дивдядово 2014 2015   2016 2017 2018
“Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Каспичан 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
“Топлофикация-Шумен” ЕАД
„Тракия Глас България” ЕАД 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020
„Пашабахче България“ ЕАД 2018 2019 2020
"Нес-нови енергийни системи" ООД   2015  2016  2017 2018 2020
„Мега груп” АД 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020
„ЕНОЛА ФАРМ“ ЕООД 2018 2021
„ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД 2018 2020
„ДЕТЕЛИНА-08“ ЕООД, гр. ВЕТОВО 2019

„ЯЙЦА И ПТИЦИ-ЛОМЦИ” ООД, с. Ломци, общ. Попово

    2016 2017 2018 2019
Хасково “Неохим” АД, гр. Димитровград - площадка "А" 2014

2015

2016 

2017 

2018 

2019  

2020 

 

„ЯЙЦЕПРОМ” АД, Птицеферма в гр. Момчилград 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
„Горубсо - Кърджали” АД 2014 2015 2016  2017  2018 2019  2020
“Неохим” АД, гр. Димитровград - площадка "В" 2014

2015

 2016

 2017 

 2018

2019  

2020 

 

ТЕЦ “Марица 3” АД 2014

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 

Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал “Горен бюк” и Сгуроотвал “Галдушки ливади” на ТЕЦ “МАРИЦА 3”АД, гр. Димитровград 2014

2015

 

2016

 2017

2018 

2019 

2020 

 

„ЖЮЛИВ” ООД, Птицеферма в с. Войводово - Стара Загора 2014

2015 

2016 

 2017

2018 

 2019 

 2020

 

ЕТ “Митко Жеков - Д” Тухлена фабрика 2014

2015 

2016 

2017 

2018 

 

 

 

“ХИДРОЛИА” АД, гр. София, площадка „ПСОВ – Каменица“ гр. Хасково

 

 

 

 

2019

 2020

 

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград и Свиленград” 2014

2015

 

 2016

2017 

2018 

2019  

2020 

 

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани” 2014

2015 

2016

2017 

2018 

2019 

2020 

 

Регионален център за управление на отпадъците, гр. Кърджали 2014

2015 

2016 

2017 

2018

2019 

2020 

 

"Ултрамекс" ЕООД

 

 

2017 

2018 

2019 

2020 

 

„ГАЛУС” АД – гр.София 2014

2015 

 2016

2017 

2018 

2019  

2020 

 

„Каменица” АД,гр.Пловдив 2014

2015 

2016 

2017  

2018

2019  

2020 

 

Хармони 2012 ЕООД  2014  2015 2016 2017 2018 2019  2020
„Харманлийска Керамика” АД  2014

2015 

2016 

2017 

2018 

2019  

2020 

2021

„ДЕКСА АГРО” ЕООД

 

 

 

2018 

2019 

 2020

 

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС