ExEA MoEW EEA

Комплексни разрешителни

Лични средства

Архив на годишните доклади по околна среда на операторите от 2007 г. до 2012 г.

Архив на годишните доклади по околна среда на операторите от 2013 г.

Годишни доклади по околна среда на операторите 

 

РИОСВ Оператор Годишни доклади за 2014 Годишни доклади за 2015  Годишни доклади за 2016
Годишни
доклади
за 2017 
Годишни
доклади
за 2018
Благоевград „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр. КРЕСНА 2014 2015 2016 2017 2018
"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, София, Пивоварна Благоевград 2014 2015 2016 2017 2018
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Гоце Делчев 2014 2015  2016 2017 2018
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич 2014 2015  2016 2017 2018
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Сандански 2014 2015  2016 2017 2018
Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда 2017 2018
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ЮГОЗАПАДЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН “ИХТИМАН” КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ПЕТРИЧ” 2014, приложение 2015  2016
Бургас "Лукойл Нефтохим Бургас" АД 2014 2015   2016 2017 2018
“БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД, гр. Камено 2014 2015  2016 2017 2018

“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО”  В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

2014 2015  2016 2017 2018
„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”, с. Братово 2014 2015  2016 2017 2018
ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 2014 2015    2016 2017
„Керамика Бургас” АД 2014 2015    2016 2017 2018
“Промет стиил”АД 2014 2015    2016 2017 2018
„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас  2014 2015    2016 2017 2018
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново” 2014 2015    2016 2017 2018
“СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД - гр. Бургас, площадка с. Добромир 2014 2015    2016 2017 2018
"Свинекомплекс Крумово Градище" АД 2014 2015    2016 2017 2018
"Свинекомплекс Зимен" АД 2014 2015    2016 2017 2018
“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” – ЕАД

2014Таблици.xls

Велико Търново “СИБИ”ООД - гр. Севлиево 2014 2015  2016   2017 2018
РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА, ВКЛЮЧВАЩО ПЪРВИ УЧАСТЪК 2014 2015  2016  2017 2018
Фондрима и Ко ЕООД, гр. Златарица 2014 2015   2016  2017 2018
Регионална система за управление на отпадъците 2014 2015   2016   2017 2018
„Ником 97” АД - гр. В. Търново 2014 2015   2016  2017 2018
"Свилоза" EАД - инсталация за производство на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина 2014 2015   2016   2017 2018
"Свилоза" АД - депо за опасни и неопасни отпадъци 2014 2015   2016  2017 2018
“ТЕЦ Свилоза” АД - гр.Свищов 2014 2015   2016  
“Е. Миролио” ЕАД, град Сливен, площадка гр.Свищов 2018
"ЛУКЕТИ” ЕООД 2014 2015   2016  2017 2018
“ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ” АД 2014 2015   2016  
“ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново 2014 2015   2016   2017 2018

„ДЕПО ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СГУРИЯ, ШЛАКА, ДЪННА ПЕПЕЛ ОТ КОТЛИ И УВЛЕЧЕНА ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ” - “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица

  2015 2016  2017 2018
“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица 2014 2015    2016  2017 2018
„Свилоза ЯРН” ЕООД, гр.Свищов 2014 2015   2016  2017
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, завод за производство на санитарна керамика 2014 2015   2016  2017 2018
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Севлиево 2014 2015   2016  2017 2018
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Градница 2014 2015   2016  2017 2018
„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол”, гр. Севлиево 2014 2015   2016  2017 2018
“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД с.Бутово 2014 2015    2016 2017 2018
“Геран”99 ООД 2014 2015   2016  2017 2018
"ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ" ООД 2014 2015   2016  2017 2018
„ИНТЕРИОР ГЛАС” ООД гр. Елена 2014 2015   2016 
„Консорциум Агробизнес” АД 2014 2015    2016 2017 2018
РАПИД ОЙЛ ИНДУСТРИ ООД 2014 2015   2016 
"БИЛЯНА" ООД с.Българско Сливово 2014 2015   2016  2017 2018
"ЕНИГМА ИНВЕСТ "АД гр.София 2014 2015   2016  2017
"Велпа-91'' АД, гр. Стражица 2014 2015   2016   2017 2018
"Еко Инвест-2008" ЕООД   2015  2016  2017 2018

 "ЖИНТ - ЖИBKA ПABЛEBA" ET

 2016 2017 2018
Бронз OOД, гр. София, производствена база гр. Д. Оряховица 2014 2015   2016  2017 2018
ЗП "Калина Широкова" - Инсталация за интензивно отглеждане на птици (кокошки и носачки) 2017 2018
„ЕКСПО-ХК“ ЕООД - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ - БРОЙЛЕРИ 2018
"Фураж Росица" ЕАД, гр. Разград 2018
Варна “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня 2014 2015 2016  2017 2018
"ТИ АЙ МЕТЪЛС" ЕАД, гр. Варна, площадка гр. Девня 2017 2018

"Недко Недков" - Биогаз - Овчарово ЕООД

2018
ЕТ “ИВОН 2 – Ивелин Христов” 2016 2017 2018

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик

  2015 2016  2017 2018
«Депо за фосфогипс в местността «Дренака» с оператор “АГРОПОЛИХИМ” АД 2014 2015  2016  2017 2018
ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД, гр.Варна 2015   2017 2018

„Поддържане чистотата на морските води” АД, гр. Варна, район „Аспарухово“

2017 2018
ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА»ЕАД  2014 2015 2016  2017 2018
“БИО ГОРИВА ВАРНА” ООД, гр. Аксаково 2014 2015   2016 2017 2018
“АГРИ СС” ЕООД, гр. Ген. Тошево 2014 2015  2016  2017 2018
ДЗЗД Керамичен завод “Разделна”
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Кардам” 2014 2015  2016  2017 2018
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Провадия” 2014 2015  2016  2017 2018
„ДЕВЕН” АД, гр. Девня 2014 2015   2016 2017
„Девня Цимент” АД град Девня 2014 2015  2016 
„Керамик ГТ” АД, гр.Генерал Тошево 2014 2015  2016  2017 2018
"МЕТАЛ” АД 2014 2015  2016  2017 2018
“Полимери” АД Девня - Девненска промишлена зона 2014 2015  2016 
“Солвей Соди” АД 2014 2015  2016 2017 2018
Експлоатация на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД 2018
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав   2015  2016  2017 2018
Депо за неопасни отпадъци – Сгурошламоотвал „Падина” на “Солвей Соди” АД 2014  
“СТАРТ” АД гр.Добрич 2014 2015  2016  2017 2018
Депо за неопасни отпадъци на гр.Добрич при с.Богдан 2014 2015  2016  2017 2018
“ТЕЦ Варна” ЕАД 2014 2015  2016  2017 2018
Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик Чаир" на “ТЕЦ Варна” ЕАД 2014 2015  2016  2017 2018
“Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД 2014 2015  2016  2017 2018
“ТРЕЙД” ООД – гр.Добрич 2014 2015 2016  2017 2018
„Екарисаж-Варна” ЕООД 2014 2015   2016 2017 2018
Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207, землище с. Въглен, Община Аксаково 2016 2017 2018
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково” 2014 2015    2017 2018
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 1, с. Дончево 2014 2015  2016  2017 2018
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 2, с. Дончево 2014 2015   2016 2017 2018
БЕЛСУИН” ООД, с.Септемврийци - област Добрич 2014 2015   2016 2017 2018
"Свинекомплекс Брестак" АД 2014 2015  2016  2017 2018
“МТГ ДЕЛФИН” АД, гр. Варна, площадка в землището на гр. Белослав 2018
“Манекс сън” АД 2014 2015  2016  2017 2018
Враца “Екопроект” ООД
(Регионално депо за твърди битови отпадъци)
2014 2015   2016 2017 2018
„МЕЙ-ТУ“ ЕООД гр Враца   2015 2016  2017 2018
„Метизи“ АД, гр. Роман 2014 2015  2016  2017 2018
"Холсим" АД 2014
“Вратица - Враца”АД 2014 2015  2016  2017 2018
“Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Враца 2016 2017 2018
“Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Мездра 2014 2015   2016 2017 2018
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа” – гр. Оряхово 2014 2015   2016 2017 2018
“СВ-Феникс” ЕООД, гр. Криводол
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Мизия 2014  
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй 2014 2015   2016 2017 2018
“Завод за хартия” АД гр. Мизия
Монтана “Берг Монтана Фитинги” АД 2014  2015  2016 2017 2018
„БУЛГАРПЛОД СОФИЯ”АД - Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери 2014 2015  2016  2017 2018
”Ви Вас Цинк” ЕООД 2018
„ИГАЛ” ООД 2014 2015   2016 2017
Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал „Видахим” АД 2014 2015   2016 2017 2018
«Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци,Берковица, Лом, Чипровци, Г. Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм», С. Крапчене 2014  2015 2016 2017 2018
«Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене" 2014 2015  2016  2017 2018
”Монбат” АД 2014 2015   2016 2017 2018
“ФАУСТИНА ГРУП”ООД с. Д-р Йосифово обл. Монтана 2014 2015  2016  2017 2018
„ВИДАХИМ” АД гр. ВИДИН 2014 2015  2016  2017 2018
„Стройкерамика” ООД - Монтана 2014 2015 2016  2017 2018
„ЕМКО“ ООД, гр. София, площадка гр. Монтана 2017 2018
„Денирвел” ЕООД, гр. Монтана 2014 2015  2016  2017
Плевен “НОРА” АД, Ловеч 2014 2015   
„Клеърс” ЕООД 2018
ЕТ „БоКо-БОРЯНА КОСТАДИНОВА“ 2017 2018
„КАНАРИНИ” ЕООД 2014 2015  2016  2017 2018
„ФЕНИКС ИНВЕРС”ООД, гр.Ловеч, площадка № 1 2014 2015  2016  2017 2018
„СТАРТКЕРАМИК” ООД - с. Александрово 2014 2015  2016  
Регионален център за управление на отпадъците – Луковит     2016  2017 2018
„Винербергер ЕООД (Керамичен завод, гр. Луковит – инсталация за изработване на керамични изделия) 2014 2015  2016  2017 2018
„ДЖИ ЕФ ЕФ” АД е собственик на Завода за хартия в с. Черковица, общ. Никопол 2014 2015  2016  2017
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци 2014 2015  2016  2017 2018
„ВТПГ - Консулт” ООД - Керамична фабрика с. Дерманци
„Българска Петролна Рафинерия” ЕООД - гр. Плевен, Западна индустриална зона 2 2014 2015  2016  2017 2018
„СЛАВЯНА”АД - гр.Славяново, общ. Плевен 2015 2016   2017 2018
"Хибриден център по свиневъдство" АД 2016 2017 2018
„ТЕРА” АД – Червен бряг 2014 2015  2016   2017 2018
„Златна Панега Цимент”АД 2014 2015  2016  2017 2018
"ЕЛМАЗ" ООД - с. Баховица 2015  
„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” 2014  2015 2016 2017 2018
„Рафинерия Плама’’АД - гр.Плевен, Западна индустриална зона 2014 2015  2016  2017 2018
"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД 2014 2015  2016   2017 2018
„Рубин Трейдинг” АД 2014 2015 2016  2017 2018

Регионална система за управление на отпадъците в регион левски (Никопол), обслужваща общините Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени

    2016  2017 2018
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митриполия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци” 2014 2015  2016  2017 2018
„ПОЛИХИМ СС” ЕООД 2014 2015  2016  2017 2018
„ПИЛИГРИМ – ГМ” ЕООД 2014 2015  2016  2017
„Трояинвест” ООД, гр. Троян
Пазарджик “БИОВЕТ” АД - гр. Пещера 2014 2015 2016 2017 2018
Община Пазарджик „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”     2016  2017 2018
„АРГУС-С” ООД, гр. Пазарджик, площадка с. Мало Конаре 2014 2015  2016  2017 2018
„Промишлени системи“ ООД гр. Пазарджик 2014 2015 2016 2017 2018
Ди Ес Смит България АД 2018
Регионално депо за битови отпадъци «Панагюрище» за общините Панагюрище и Стрелча 2014 2015  2016 2017 2018
„БИОВЕТ” АД - гр. Пещера, когенерираща инсталация 2014 2015  2016  2017 2018
„АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД гр. ПАНАГЮРИЩЕ 2014 2015  2016  2017 2018
„Свиком” АД, гр. Пазарджик 2014 2015 2016  2017 2018
„Братя Ангелови” ООД, гр. Пещера 2014 2015  2016  2017 2018
„ИЛМА ИЛ” ООД, гр. Пазарджик 2014 2015  2016  2017 2018
“EЛХИМ – ИСКРА” АД - гр.Пазарджик 2014 2015  2016  2017 2018
Дуропак - Тракия АД 2014 2015  2016 2017
"Панагюрска медна компания" ООД 2014 2015  2016  2017 2018
Завод за хартия - БеловоАД     2016 2017 2018
“ОГНЯНОВО К” АД, ВАРОВ ЗАВОД ”ОГНЯНОВО” 2014 2015  

„Людон транс“ ЕООД

2017 2018

Грийнбърн ЕООД

2018
Пловдив "КЦМ" АД 2014 2015  2016 2017 2018
ЕТ “ДАП - 91–Деян Павлов”   2015  2016 2017 2018
“Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци-I ви етап” на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки 2014 2015   2016 2017 2018
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА КЦМ АД, ПЛОВДИВ 2014 2015   2016 2017 2018
„ЕТ Ангелов-Иван Ангелов“, гр. Пещера 2014 2015   2016 2017 2018
„ВИНПРОМ ПЕЩЕРА“ АД 2014 2015  2016  2017
„КАМЕНИЦА” АД, гр. Пловдив 2014 2015  

„ИПО” ООД, гр. София

2014 2015  2016 2017 2018
"Юпитер 05” ООД, гр. Пловдив 2014 2015   2016 2017 2018
„ВП Брандс Интернешънъл“ АД 2018
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност «Паша махала» 2014 2015  2016  2017 2018
„Депо за неопасни отпадъци” и „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” - с. Шишманци 2014 2015  2016 2017 2018
"Агрия" АД 2014 2015 2016 2017 2018
“ИНСА ОЙЛ” ООД 2014 2015  2016 2017 2018
"Дружба стъкларски заводи" АД 2014 2015  2016  2017 2018
“Топлофикация Пловдив” ЕАД,

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД, 

ОЦ ”Пловдив-Юг”
2014 2015  2016  2017 2018
“Топлофикация Пловдив” ЕАД, ТЕЦ “ Пловдив Север” 2014 2015  2016  2017 2018
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря 2014 2015  2016 2017 2018
АЕРКОК ООД, гр. Шумен 2014 2015  2016  2017 2018
ЕТ” Андип 92 – Андрей Павлов –АНДРЕАНА ПАВЛОВА” 2014 2015  2016  2017 2018
Калцит АД, гр. Асеновград - Промишлена зона “Север” 2014 2015   2016 2017 2018
“Марицатек” АД, гр. Пловдив 2014 2015   2016 2017 2018
“Mонди Стамболийски ‘’ЕАД гр. Стамболийски 2014 2015   2016 2017 2018
„ВЕЛДИ – 1“ ООД 2017 2018
„ПЪЛДИН ГАЗ” ООД с. Войводиново
Перник СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД - гр. Перник 2014 2015  2016  2017 2018
Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци (ДИО) на “Стомана Индъстри” АД, гр.Перник 2017 2018
“Леяро Ковашки Машиностроителен комплекс” ЕООД, гр.Радомир, Индустриална зона   2015  2016 2017 2018
Регионално депо за неопасни отпадъци «Тева» за общините – Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън 2014 2015  2016  2017 2018
„САМАРТ-58” АД 2014  
„Аифорос България” ЕАД 2014 2015  2016 2017 2018
“ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с.Каменик 2014 2015  2016  2017 2018
„ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с. Големо село 2014 2015  2016  2017 2018
“Галко” АД, гр. Радомир 2014 2015  2016  2017 2018
“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”БАГРЕНЦИ” 2014 2015  2016  2017 2018
“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”ДРАГОВИЩИЦА” 2014 2015  2016 
"Колхида Метал" АД - гр. Перник 2014 2015  2016  2017 2018
“РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД 2014  

„ТИБ САЛДАРЕ“ ООД

2017 2018
“Топлофикация – Перник” АД, ТЕЦ “Република” 2014 2015  2016  2017 2018
“Топлофикация – Перник” ЕАД, Сгуроотвал „Кудин дол” е разположен южно от ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник 2014 2015  2016  2017 2018
“Топлофикация – Перник” ЕАД, Сгуроотвал „7-ми септември” е разположен южно от ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник 2014 2015  2016  2017 2018
"АК ЕЛЕКТРИК" АД, гр. Радомир 2017 2018
ЕТ “Валентин Георгиев – Валдис” 2014 2015  2016  2017 2018
Русе “БИОВЕТ” АД – клон Разград 2014 2015   2016 2017 2018
"Рикота - 4" Силвия Симеонова   2015 2016  2017 2018

„Детелина-08“ ЕООД, град Ветово

2017 2018
„ДЕНИМАЛ” ООД, с. Лъвино, общ. Исперих 2017 2018
„БИОПРОДУКТ“ ООД, с. ТЕТОВО     2016  2017 2018
"Балканцик" АД 2014 2015  2016   2017 2018
"Русе - Кемикълс" АД гр. Русе 2014  2015  2016  2017 2018

“АА-ФАРМА” ЕООД - Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери)

2017 2018

„ЕКОПРОДУКТ” ЕООД - с.Ветрен

2017 2018

„ЕКОПРОДУКТ” ЕООД - с. Попина

    2016  2017 2018
„Екогалваник” ЕООД 2014 2015  2016  2017 2018

„ЕДЖИ ЕМ” ЕООД

    2016 2017 2018
„ЕЛ ДЖИ 15“ ЕООД, гр. София 2014 2015  2016  2017 2018
“ИКОМЕТ” ЕООД 2014 2015  2016  2017 2018
“МЕТАЛ” ЕООД ЛОЗНИЦА 2014 2015    2017 2018
„Нарсел“ ЕООД, село Лъвино 2017 2018
„НЕПАЛ-10” ООД – с. Лозница, община Разград 2014  2015  2016  2017 2018
“Оберьостерайхише биодизел - България” ЕООД, гр.Русе 2014 2015  2016  2017 2018
“ПИЛКО” ЕООД - Птицекланица - гр. Разград

2014 2015  2016  2017 2018
"Язошефи" ООД - с. Смирненски 2017 2018
"СЕТ" АД - гр. Русе 2014 2015  2016 
СД "Марвас -90-Френкеви С-ИЕ" 2014 2015  2016  2017 2018
“КОМФОРТ” ООД 2014 2015  2016  2017 2018
“АГРОСПЕКТЪР ИНВЕСТ” АД
“АГРОТАЙМ” ООД - ИСПЕРИХ 2014 2015  2016   2017 2018
“Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле 2014 2015  2016  2017 2018
"АВИС" ЕООД, град Брестовене 2017 2018
"АВИС" ЕООД, град ЗАВЕТ 2014 2015 2016  2017 2018
„КАРАС“ ООД, гр. Глоджево 2014 2015  2016  2017 2018
„МЕМОТРЕЙД“ ЕООД, с. Бели Лом 2014 2015  2016  2017 2018
„БИСЕР ОЛИВА-98” АД - Площадка: Червена вода, област Русе 2014 2015  2016  2017 2018
„БИСЕР ОЛИВА-98” АД - Площадка: Средна кула, област Русе 2014 2015  2016  2017 2018
“СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД, с. Бръшлен 2014 2015  2016  2017 2018
„ЕКОН 91” ООД 2014  2015 2016 2017 2018
„ГАЛИСМАН” АД - площадка Брестовене
„ГАЛИСМАН” АД - площадка Сушево
“Свинекомплекс Голямо Враново Инвест” АД 2014 2015  2016  2017 2018
“ХАН АСПАРУХ” АД – гр. ИСПЕРИХ 2014 2015  2016  2017 2018
“ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - с. Липник 2014 2015  2016  2017 2018
“ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - с. Киченица 2014 2015  2016  2017 2018
“ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - землище на с. Киченица, Северна индустриална зона 2018
“ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - с. Чуковец 2018
„Лубрика” ООД – Русе 2014  2015 2016 2017 2018
“Полисан” АД 2014 2015  2016  2017
„Мегахим” АД, гр. Русе 2014 2015 2016  2017 2018
“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД село Николово, общ. Русе, обл. Русе 2014 2015  2016  2017 2018
Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините: Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница 2014 2015  2016  2017 2018
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака 2018
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян 2014 2015  2016  2017 2018
“Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” 2014  2015 2016  2017 2018
„КЕРОС БЪЛГАРИЯ” EАД 2014 2015  2016  2017 2018
”Амилум България” ЕАД 2014 2015  2016  2017 2018
“Депо за неопасни отпадъци” - Сгуроотвал на "Топлофикация - Русе" АД - ТЕЦ "Русе - Изток" 2014 2015 2016  2017 2018
"Грийнбърн" ЕООД 2017 2018
“ТРУД” АД - Русе 2014 2015  2016  2017 2018
“СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК” ООД 2014 2015  2016  2017 2018
“Нубиола България” ООД
“Оргахим Резис” АД, гр. Русе 2014 2015  2016  2017 2018
“Топлофикация - Русе” ЕАД; ТЕЦ “Русе - Изток”. 2014 2015  2016  2017 (Приложения) 2018
Екотрейдметал ЕООД, площадка г. Силистра 2014 2015  2016  2017 2018

ЕМАКС ООД, Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут, Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци, гр. Силистра

2014  2015  2016  2017 2018

„КО И БО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД

2017 2018

„ПИЛНЕКС“ ЕООД

2017 2018

“МОНТЮПЕ” ЕООД, гр. Русе

2014   2015  2016  2017 2018

София

обект „Керамичен завод” – гр. Ботевград 2015  

АЛМАГЕСТ АД, пл. с. Веринско, общ. Ихтиман

2014  2015   2016  2017 2018
„ВДК-1” ЕООД 2014 2015   2016  2017 2018

„Шамот Ел Пе 2007” ООД

    2016  2017 2018
''Бул Био - НЦЗПБ'' ЕООД 2014 2015   2016  2017 2018

“Г.М.” ЕООД

2014 2015   2016  2017 2018
“Меридиан 29” ЕООД, с. Осиковица, община Правец, област София 2014 2015  2016   2017 2018
СТАМ ТРЕЙДИНГ АД, гр.София 2014 2015   2016 2017 2018
"САМ ТРЕЙДИНГ 2008” ЕООД 2014 2015   2016  2017 2018
"ТАМАРА 2009” ООД, с.Опицвет, община Костинброд 2014   2016 2017 2018
"Сержани" ООД 2014 2015    2016 2017 2018
“Булгартрансгаз” ЕАД - Компресорна станция Ихтиман 2014 2015   2016  
“Био Еко Тех” ЕООД 2014  
„Ел Бат” АД 2014 2015   2016  2017 2018
„СОФИЯ МЕД” АД 2014 2015   2016  2017 2018
ЕТ„Маримекс-Мариян Иванов” 2014 2015   2016  2017 2018
,,Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община- ,,Депо за неопасни отпадъци ,,Садината‘‘ 2014 2015   2016   2017 2018
Инсталация по "Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване" 2014 2015   2016  2017 2018
“ГудМилс България” ЕАД, гр. София 2014 2015   2016   2017 2018
ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД град СОФИЯ 2014 2015   2016  2017 2018
„ВМВ-Метал”-ЕООД-Ихтиман 2014 2015 2016   2017 2018
“Би Ей България” АД 2014 2015   2016  2017 2018
"ОГНЯНОВО К" АД, ЗНХВ "ПУКЛИНА" 2014 2015  2016  2017 2018
„ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД, гр. София 2017 2018
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД 2014 2015   2016   2017 2018
“Топлофикация София” EАД, ОЦ “Люлин” 2014 2015   2016  2017 2018
“Топлофикация София” АД - ОЦ “Земляне” 2014 2015   2016   2017 2018
“Топлофикация София” АД - ТЕЦ “София” 2014 2015   2016  2017 2018
„Топлофикация София” ЕАД, Обект ТЕЦ „София-Изток 2014, приложение 2015   2016  2017 2018
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин, с. Горна Малина 2014 2015   2016  2017 2018
„Костинброд Еко“ АД - „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини” 2014 2015  2016  2017 2018
Депо за неопасни отпадъци Суходол І-ри етап 2014  2015  2016 2017 2018
Депо за неопасни отпадъци Суходол ІІ-ри етап 2014 2015  2016  2017 2018

„Костенец Пейпър Мийл” ЕАД

 2014  2015 2016 2017 2018
„Джиев” АД,  гр. Костинброд 2014 2015  2016  2017 2018
„Рестийл“ ЕООД 2014 2015   2016  2017 2018
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман 2017 2018
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, челопеч, Антон и Копривщица” 2017 2018
“Депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе” 2014   2016 2017 2018
Инсталация за биологично третиране на площадка "Хан Богров" 2014 2015   2016  2017 2018
Стара Загора Брикел - 

Депо за неопасни производствени отпадъци, включващо: Клетка 1;
Клетка 2; Клетка 3; Клетка 4; Клетка 5, с оператор

2014 2015 2016  2017 2018
Брикел - 

Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална
топлинна мощност 510MWt, гр. Гълъбово

2018
„Лемприер Уул” ЕООД, гр. Сливен  2016  2017 2018
„БалБок Инженеринг” АД гр. София 2014 2015 2016   2017 2018

КАСТАМОНУ България АД

    2016  2017 2018
„Джени груп” ЕООД гр. Сливен 2014 2015 2016  2017 2018
„Пивоварна Загорка” АД 2014 2015 2016  2017 2018

„Лора - 2004” EООД, Птицеферма с. Маджерито, община Стара Загора

2017 2018
"Екофарм-2005" ЕООД, с. Панаретвци 2014 2015 2016  2017 2018
"Фармпро" ООД 2018
„Градус – 1“ ООД, гр. Стара Загора, кв. «Индустриален», Птицекланица «Градус» 2014 2015 2016  2017 2018
„“ГРАДУС – 3” АД ГР. СТАРА ЗАГОРА; ФУРАЖЕН ЗАВОД ГР. НОВА ЗАГОРА 2014 2015 2016  2017 2018
ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3” АД 2014 2015 2016  2017 2018
„БИОИНВЕСТ” ЕООД, гр. Стара Загора
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „НАСИПИЩЕ МЕДНИКАРОВО” НА “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГР. РАДНЕВО 2014 2015 2016  2017 2018
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „ОБЕДИНЕНИ СЕВЕРНИ НАСИПИЩА” НА “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГР. РАДНЕВО 2014 2015 2016  2017 2018
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа   2016 2017 2018
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД   2015  2016  2017 2018
ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД 2014 2015 2016   2017 2018
“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД филиал “ТЕНЕВО” 2014 2015 2016   2017 2018
“Ембул Инвестмънт” 2014 2015 2016   2017 2018
“Прогрес” АД 2014 2015 2016  2017 2018
"Ремотекс - Раднево" ЕАД 2016 2017 2018
"Ямболен" АД, гр. Ямбол 2014 2015 2016  2017 2018
“Ей И Ес Марица Изток 1” ЕООД 2014 2015 2016  2017 2018
Депо за сгуропепелина и гипс от Тец “Ей И Ес-Зс Марица Изток 1” ЕООД 2014 2015 2016  2017 2018
“Аякс-95”ООД, гр. Димитровград 2014 2015 2016   2017 2018
“Аякс-1” EООД, гр. Димитровград 2014 2015 2016   2017 2018
“Арсенал” АД, Завод 3 2014 2015 2016  2017 2018
“Арсенал” АД, Завод 4 2014 2015 2016  2017 2018
"Панхим" ООД 2014 2015 2016   2017 2018
“Керамична къща Стралджа“ ЕООД 2014 2017 2018
“Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово” 2014 2015 2016   2017 2018

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН” ЕАД

  2015 2016  2017 2018
“КОЛХИДА – СЛИВЕН” АД 2014 2015 2016   2017 2018
”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА, КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ЛОЗЕНЕЦ” 2014 2015 2016  2017 2018
”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА, КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “СТРАНДЖА” 2014 2015 2016  2017 2018
Е.МИРОЛИО ЕАД, девизия Лана, гр. Сливен 2014 2015 2016  2017 2018
Е.МИРОЛИО ЕАД, град Сливен, площадка гр. Ямбол 2014 2015 2016  2017
„Керам инвест” АД – гр. Сливен 2014 2015 2016  2017 2018
“РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД 2014 2015 2016  2017 2018
“СВИКОМ” ЕООД, ГР. СЛИВЕН 2014 2015 2016  2017 2018
„Градус-1” ООД Стара Загора, Птицеферма Зимница, с. Зимница, общ. Ямбол 2014 2015 2016  2017 2018
„Градус 1” ООД гр. Панагюрище, Птицеферма Ягъч, общ. Чирпан 2014 2015 2016  2017 2018
„Градус-1” ООД, Птицекомбинат „Ямбол”, с. Безмер и с. Болярско, общ. Тунджа 2014 2015  2016 2017 2018
ЕТ „Градус - Иван Ангелов 55”, с. Баня 2014 2015 2016  2017 2018
„Милениум 2000” ООД, Птицекомбинат Чирпан, с. Рупките, общ. Чирпан 2014 2015 2016  2017 2018
„Минералкомерс” АД 2017 2018
„Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, обслужващ общините Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел Баня и Раднево, с. Ракитница 2018
"П.С.В. Груп" ООД, общ. Раднево 2014
Смолян „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча , Борино и Девин „ 2014  2015 2016 2017 2018
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки 2014  2015 2016 2017 2018
„Регионално депо за неопасни отпадъци за община Мадан 2014  2015 2016 2017 2018
„Регионално депо за неопасни отпадъци за община Рудозем 2014  2015 2016 2017 2018

„КОКОИМПЕКС” ООД, гр. Смолян

2018
Шумен “Енергия” АД, гр. Търговище
("ЕнерСис" АД )
2014 2015  2016  2017 2018
„ДЕМИРТАШ“ ООД   2016 2017 2018
ЕТ "Милена Митова"   2015 2016 2017
"Рока България" АД 2014 2015  2016 2017 2018
"Карлсберг България" АД, гр. София 2014 2015  2016  2017 2018
СД "КВИНС - АРГО и СИЕ" - гр. Лозница 2014 2015   2016  2017 2018
"АЛМЕД" ООД - гр. Нови пазар 2014 2015   2016  2017 2018
"БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК" ООД 2014 2015  2016  2017 2018

„ЗГП България” АД, гр. Пловдив

 2014 2015  2016  2017 2018
“Максам СЕ България " ЕАД – Производство Смядово
“Бряг - СК" ЕООД, гр. Варна 2014 2015   2016 2017 2018
“Ескейп груп" ООД, гр. Търговище 2014 2015   2016 2017 2018
"Хибриден център по свиневъдство" АД - гр. Шумен 2014 2015  2016  2017 2018
АЛКОМЕТ АД 2014 2015   2016 2017 2018
„ГУЖЕР КОМЕРС“ ЕООД 2017 2018
“Брамас – 96” АД 2014 2015 2016  2017 2018
„Ново стъкло” ЕАД 2014 2015  2016  2017 2018
Кооперация “Прогрес – 94” гр. Опака
“Родна индустрия – Попово” ООД 2014 2015  2016  2017 2018
“РОДОПА ШУМЕН 1884” АД гр. София
"Тетрахиб" ЕАД - гр. Шумен 2014 2015  2016  2017 2018
”Братя Томови”АД, гр.Попово,обл.Търговище 2014 2015  2016  2017 2018
“Чугунена арматура България” - Гр.Враца, клон Попово 2014  
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово” - Община Търговище 2014 2015  2016  2017 2018
“ХАН ОМУРТАГ” АД 2014 2015  2016  2017 2018
“ЕКОМАКС“ ООД 2014 2015  2016  2017 2018
"КАМЧИЯ" EАД, град ШУМЕН 2014 2015  2016  2017 2018
МАР – КРАФТ ООД 2014 2015  2016  2017 2018
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Върбица и Котел 2014 2015  2016  2017 2018
"ТИТАН БКС" гр. Шумен - Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Каолиново, Хитрино, Каспичан Венец, Нови пазар 2014 2015  2016  2017 2018
“Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Дивдядово 2014 2015   2016 2017 2018
“Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Каспичан 2014 2015 2016  2017 2018
“Топлофикация-Шумен” ЕАД
„Тракия Глас България” ЕАД 2014 2015  2016  2017 2018
„Пашабахче България“ ЕАД 2018
"Нес-нови енергийни системи" ООД   2015  2016  2017 2018
„Мега груп” АД 2014 2015   2016 2017 2018
„ЕНОЛА ФАРМ“ ЕООД 2018
„ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД 2018

„ЯЙЦА И ПТИЦИ-ЛОМЦИ” ООД, с. Ломци, общ. Попово

    2016 2017 2018
Хасково “Неохим” АД, гр. Димитровград - площадка "А" 2014

2015

2016 

2017 

2018 

„ЯЙЦЕПРОМ” АД, Птицеферма в гр. Момчилград 2014 2015 2016  2017 2018
„Горубсо - Кърджали” АД 2014 2015 2016  2017  2018
“Неохим” АД, гр. Димитровград - площадка "В" 2014

2015

 2016

 2017 

 2018

ТЕЦ “Марица 3” АД 2014

2015 

2016 

2017 

2018 

Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал “Горен бюк” и Сгуроотвал “Галдушки ливади” на ТЕЦ “МАРИЦА 3”АД, гр. Димитровград 2014

2015

 

2016

 2017

2018 

„ЖЮЛИВ” ООД, Птицеферма в с. Войводово - Стара Загора 2014

2015 

2016 

 2017

2018 

ЕТ “Митко Жеков - Д” Тухлена фабрика 2014

2015 

2016 

2017 

2018 

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград и Свиленград” 2014

2015

 

 2016

2017 

2018 

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани” 2014

2015 

2016

2017 

2018 

Регионален център за управление на отпадъците, гр. Кърджали 2014

2015 

2016 

2017 

2018

"Ултрамекс" ЕООД

 

 

2017 

2018 

„ГАЛУС” АД – гр.София 2014

2015 

 2016

2017 

2018 

„Каменица” АД,гр.Пловдив 2014

2015 

2016 

2017  

2018

Хармони 2012 ЕООД  2014  2015 2016 2017 2018
„Харманлийска Керамика” АД  2014

2015 

2016 

2017 

2018 

„ДЕКСА АГРО” ЕООД

 

 

 

2018 

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС