ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Генетични методи за анализ

Екип за изпълнение

Преглед, оценка и анализ на наличните данни от литературни и други източници за разработени и внедрени методики за определяне на видовете кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis sylvestris) и рис (Lynx lynx) чрез генотипиране.- ДОКЛАД

Презентация

 

МЕТОДИКИ 

Методики за полево събиране, съхранение и транспорт на проби /генетичен материал/ с цел определяне на вида кафява мечка (Ursus arctos) чрез генотипиране

- формуляр за събиране на проби от екскременти, мечки

- формуляр за залагане на капани и дървета за косми, мечки

- формуляр за полево събиране на проби за генетичен анализ от вълк canis lupus l.

- полеви формуляр за поставяне и проверка на космени капани за дива котка и рис

- формуляр за събиране на кръвни и тъканни проби от дива котка и рис


Методики за автоматично и ръчно изолиране на ДНК от косми, изпражнения и тъкани на кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis sylvestris) и рис (Lynx lynx)


Mетодики за генотипизиране до вид, пол и индивид на кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis sylvestris) и рис (Lynx lynx) 

Единични реакции за сет 5 за мечка: ( праймерии G10C; G10L G10H)

Протокол за работа с програма “ClustalXv2.1”    ( http://www.clustal.org/)

- Схема на смесване на праймерите за микросателитен анализ на Ursus arctus & Размер на алелите

- Схема на смесване на праймерите за микросателитен анализ на Canis lupos & Размер на алелите

Схема на смесване на праймерите за микросателитен анализ на Felis silvestris & Размер на алелите

Схема на смесване на праймерите за микросателитен анализ на Felis silvestris LL-MPLX & Размер на алелите

UA-MPLX_1c-5


Методики за оценка състоянието на видовете на национално ниво, чрез анализ и статистическа обработка на резултатите от генотипирането на кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis sylvestris) и рис (Lynx lynx)


 

 


Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС