ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Бозайници

 

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 3  „Теренни проучвания на разпространение и численост на бозайници“, 

Изпълнител: Обединение за дейности за дивата природа“ - ОДДП

Преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с теренни проучвания на разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)

Справка за литературни източници за мониторинг на бозайниците: Катерица, Европейски лалугер,Добруджански хомяк, Голям хомяк, Белозъбо сляпо куче, Вълк,  Чакал, Степен пор, Пъстър пор, Златка,Видра, Дива котка и Благороден елен


МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ НА БОЗАЙНИЦИ 


  
МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА 

Методика за оценка състоянието на чакал (Canis aureus, Linnaeus, 1758)

Методика за оценка състоянието на вълк (Canis lupus, Linnaeus, 1758)

 Методика за оценка състоянието на Благороден елен (Cervus elaphus L.,1758)

 Методика за оценка състоянието на Обикновен хомяк (Cricetus cricetus, Linnaeus, 1758 )

 Методика за оценка състоянието на дива котка (Felis silvestris Schreber, 1777)

 Методика за оценка състоянието на видра (Lutra lutra, Linnaeus, 1758 )

 Методика за оценка състоянието на златка (Martes martes L. 1758)

 Методика за оценка състоянието на Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni Nehring, 1988 )

 Методика за оценка състоянието на Степен пор (Mustela eversmanni L., 1827)

 Методика за оценка състоянието на Сляпо куче (Nannospalax leucodon Nordmann, 1840)

 Методика за оценка състоянието на катерица (Sciurus vulgaris L. 1758)

 Методика за оценка състоянието на Европейски лалугер (Spremophilus citellus L. 1766)

 Методика за оценка състоянието на Пъстър пор (Vormela peregusna G., 1770)


КАРТИ 

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС