ExEA MoEW EEA

Обяви за комплексни разрешителни

Лични средства

 

porachki.gifОткрит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително

 

Дата
Обява
Заявление
09.12.2021 г.

„КЕРАМИКА БУРГАС” АД, гр. Бургас, за експлоатация на следната инсталация: „Инсталация за производство на тухли с капацитет 500 t/d.“, промишлена дейност по т. 3.5., бук. от Приложение № 4 към ЗООС. Инсталацията се намира в кв. Сарафово, Община Бургас

„КЕРАМИКА БУРГАС” АД, гр. Бургас
27.10.2021 г. „ВИКТОРИЯ ВЕТ“ ЕООД, гр. Шумен, площадка гр. Шумен за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“
25.10.2021 г. „ТЕХНОФОС“ ЕАД,  гр. Девня, площадка гр. Девня, област Варна, община Девня за експлоатация на „Инсталация за дикалциев фосфат (DCP)“
01.09.2021 г. „ДИО ПЕРНИК“ ЕООД, гр. Перник за експлоатация на „Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни)
11.05.2021 г. „ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД, гр. Нови Искър - „Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане“
10.05.2021 г. „Екобулхарт“ ЕООД, ЕИК 112672053, с. Главиница, площадка с. Главиница, област Пазарджик
23.04.2021 г. „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово
26.03.2021 г. „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово
09.03.2021 г. „ПИЛКО” ЕООД, гр. Разград, площадка с. Българка, общ. Силистра
23.02.2021 г. „БИГ ЧИКЪН-ВАСИЛЕВИ“ ЕООД, гр. Троян
23.02.2021 г. ЗП „КАЛИНА МИХАЙЛОВА ШИРОКОВА“, гр. Велико Търново
16.02.2021 г. „ВИАС“ ЕООД, гр. Шумен, „Инсталация за елоксация“
10.02.2021 г. "Би Ей Глас България" АД, гр. София, площадка София
02.02.2021 г. „АГРО ЛОДЖИК” ООД, гр. София за експлоатация на следната инсталация: „Инсталацията за отглеждане на птици (кокошки-носачки)“
22.01.2021 г. ЕТ „НАСТА – Нанко Нанков“

porachki.gifОбявления по чл. 16, ал. 3 от Наредбата за ОВОС във връзка с чл. 94, ал. 1 т. 9 от ЗООС

 

Дата Обява Заявление

  

porachki.gifОткрит обществен достъп до проекти на решения за актуализиране на комплексни разрешителни

 

Дата Обява Проект на решение

porachki.gifОповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително и решения издадени по реда на Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с процедури по комплексни разрешителни


07.12.2021 г.  Издадени решения
30.11.2021 г.  Издадени решения
26.11.2021 г.  Издадени решения
09.11.2021 г.  Издадени решения
29.10.2021 г.  Издадени решения
15.10.2021 г.  Издадени решения
07.10.2021 г.  Издадени решения
28.09.2021 г.  Издадени решения
16.09.2021 г. Издадени решения
01.09.2021 г. Издадени решения
16.08.2021 г. Издадени решения
09.08.2021 г. Издадени решения
26.07.2021 г. Издадени решения
16.07.2021 г. Издадени решения
13.07.2021 г. Издадени решения
08.07.2021 г. Издадени решения
22.06.2021 г. Издадени решения
14.06.2021 г. Издадени решения
29.04.2021 г. Издадени решения
07.04.2021 г. Издадени решения
01.04.2021 г. Издадени решения
22.03.2021 г. Издадени решения
19.03.2021 г. Издадени решения
04.03.2021 г. Издадени решения
19.02.2021 г. Издадени решения
12.02.2021 г. Издадени решения
02.02.2021 г. Издадени решения
01.02.2021 г. Издадени решения
25.01.2021 г. Издадени решения
22.01.2021 г. Издадени решения
06.01.2021 г. Издадени решения
04.01.2021 г. Издадени решения


 


 

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2020 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2019 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2018 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2017 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2017 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2016 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2016 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2015 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2015 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2014 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2014 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2013 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2013 г.

Архив на открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за 2012 г.

Архив на оповестяване на издадени решения за издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително за 2012 г.

„АГРО ЛОДЖИК” ООД, гр. София за експлоатация на следната инсталация: „Инсталацията за отглеждане на птици (кокошки-носачки)“

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС